Nowy Dyrektor Audytu i Restrukturyzacji w FORMEDIS

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że Andrzej Stelmach dołączył do Zespołu FORMEDIS w roli Dyrektora Audytu i Restrukturyzacji. Swoje doświadczenie we współpracy ze szpitalami publicznymi zdobywał w Grupie Nowy Szpital, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w randze Członka Zarządu.

Grupa Nowy Szpital to obecnie sieć 9 szpitali powiatowych zlokalizowanych na terenie województwa lubuskiego, kujawsko – pomorskiego i małopolskiego, udzielająca świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych (kontrakty z NFZ) w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia zdrowotnego. W 2022 r. Grupa Nowy Szpital została przejęta przez słowacko-czeski fundusz inwestycyjny Penta, który szeroko inwestuje w ochronę zdrowia w Polsce, będąc między innymi właścicielem sieci medycznej Grupa EMC Instytut Medyczny.

Nowy Dyrektor Audytu i Restrukturyzacji FORMEDIS to profesjonalista z obszernym doświadczeniem w zarządzaniu finansami w sektorze opieki zdrowotnej. Oprócz odpowiedzialności za finanse Grupy zarządzał również obszarami zakupów, zaopatrzenia, inwestycji czy IT. Brał udział w przyłączaniu kolejnych szpitali do Grupy Nowy Szpital poprzez audytowanie potencjalnych jednostek i budowę planów restrukturyzacji, a następnie weryfikację ich wykonania. W tym celu wdrożył skuteczny system kontrolingowy oparty o szczegółowe budżetowanie w szpitalach należących do Grupy Nowy Szpital. Wspierał rozwój szpitali poprzez pozyskiwanie kapitału wykorzystując instrumenty dłużne w postaci obligacji czy kredytów inwestycyjnych.

„Jesteśmy przekonani, że doświadczenie w dziedzinie audytu i restrukturyzacji oraz zdolności zarządcze Andrzeja przyczynią się do dalszego rozwoju FORMEDIS. Jest to dla nas istotny transfer dodatkowej praktyki zawodowej w zakresie skutecznego wdrażania rozwiązań restrukturyzacyjnych w szpitalach publicznych. Efektywność wysokich kompetencji Andrzeja w zakresie generowania przez podległe mu szpitale powiatowe pozytywnych wyników finansowych, potwierdza zainteresowanie Grupą Nowy Szpital przez inwestora branżowego i przeprowadzona akwizycja” – powiedział Paweł Magdziarz, Partner Zarządzający w FORMEDIS Medical Management & Consulting”.

Życzymy sukcesów w nowych wyzwaniach!

 

 

 

Zobacz więcej: