Konsultacje eksperckie (inwestorzy)

Dzieląc się ponad 25-letnim doświadczeniem umożliwiamy transfer know-how na etapie przedtransakcyjnej oceny projektu inwestycyjnego.


Przedstawiamy zasady funkcjonowania rynku ochrony zdrowia w Polsce istotne z punktu widzenia inwestora. Oceniamy rentowności i kluczowe czynniki sukcesu rozważanych projektów inwestycyjnych. Analizujemy cele inwestycyjne oraz opracowujemy biznesplany zupełnie nowych projektów inwestycyjnych jak również weryfikujemy na zlecenie inwestorów ich realność.

We współpracy z inwestorami zagranicznymi porównujemy polski rynek usług medycznych do rynków zagranicznych. Przedstawiamy regulację i ustawodawstwo branżowego. Omawiamy perspektywy, trendy oraz szanse i ryzyka występujące w ochronie zdrowia.

Konsultacje eksperckie świadczymy również w ramach uczestnictwa w charakterze członka w międzynarodowej platformie konsultingowej GLG Consulting Management Platform, która zrzesza krajowych ekspertów różnych branż na potrzeby wymiany wiedzy ze światowymi inwestorami w ramach rozważanych przez nich lokalnych inwestycji.


Nasze cele

Naszym celem jest optymalizacja realizacji zysku właścicieli z wieloletniej budowy wartości firmy medycznej jak również transfer wiedzy eksperckiej na rzecz inwestorów zainteresowanych krajowym rynkiem ochrony zdrowia w ramach wsparcia procesu oceny planowanych inwestycji.


Przykładowe korzyści:
  • poznanie specyfiki polskiego rynku usług medycznych,
  • zapoznanie się z zasadami funkcjonowania branży medycznej,
  • otrzymanie informacji odnośnie istotnych kwestii, na które należy zwrócić uwagę w kontekście podejmowanych działań inwestycyjnych,
  • poznanie zagrożeń i ryzyk, mogących mieć istotny wpływ na wynik inwestycji w dany segment rynku usług medycznych,
  • zaznajomienie się z lokalnymi regulacjami i przepisami prawa istotnymi w punktu widzenia podejmowanej inwestycji.

Jesteś zainteresowany współpracą?

Zapytaj o naszą ofertę telefonicznie, lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Formularz kontaktowy