17 lipca 2023

Zawiadomienie o zmianie adresu spółki FORMEDIS SP. Z O.O. SP. K.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 LIPCA 2023 roku nastąpiła zmiana adresu siedziby Spółki
FORMEDIS Sp. z o.o. sp.k. Nowy adres siedziby firmy to:
ul. Matejki 6/4 60-766 Poznań Zmianie ulega również numer stacjonarny telefonu do siedziby Spółki. Aktualny
numer telefonu firmy to:
tel.: 799 048 842 Pozostałe dane Spółki takie jak nr KRS, NIP, REGON pozostają bez zmian.
Zmianie nie ulegają także adresy e-mail oraz numery telefonów komórkowych.W zawiązku z powyższym prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji dotyczącej Spółki na wskazany powyżej adres, jak również o ujawnianie nowego adresu siedziby Spółki na wszelkich fakturach, rachunkach lub innych dokumentach kierowanych do FORMEDIS Sp. z o.o. Sp. k.
Jednocześnie informujemy, że zmiana adresu Spółki pozostaje bez wpływu na ważność podpisanych umów i nie wymaga ich zmiany.  
24 stycznia 2023

Podsumowanie działań FORMEDIS w 2022 roku

    Szanowni Państwo, Miniony 2022 rok przyniósł wiele zmian w ochronie zdrowia i postawił przed wszystkimi interesariuszami nowe zadania wynikające m.in. z nowego projektu ustawy o  modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa zwanej „Reformą Szpitalnictwa”,  projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta oraz innych aktów prawnych. FORMEDIS bazując na wieloletnim doświadczeniu i wykorzystując wysokie kompetencje zawodowe całego Zespołu aktywnie wspierał właścicieli i osoby zarządzające placówkami medycznymi w tej transformacji oraz realizacji wizji i strategii  funkcjonowania ich podmiotów leczniczych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem działań zrealizowanych przez Zespół FORMEDIS w minionym 2022 roku.  plik do pobrania tutaj  
11 lipca 2022

FORMEDIS wśród laureatów 6. edycji konkursu „Pracodawca Jutra”

6 czerwca 2022

Zaproszenie na „ŚNIADANIE EKSPERTÓW – RESTRUKTURYZACJA ZDŁUŻENIA SZPITALI PUBLICZNYCH ” 21 września 2022 r. godz. 9:30 Hotel ANDERSIA, Poznań

26 kwietnia 2022

Newsletter FORMEDIS 1/2022

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury pierwszego w 2022 r. wydania „Newsletter’a FORMEDIS”. W tym numerze znajdziecie Państwo: Pożegnanie z koronawirusem? Zmiany w prawie ochrony zdrowia 2022 r. Reforma Szpitalnictwa –
8 lutego 2022

Paweł Magdziarz: Wynik operacyjny szpitali to nie jest dobre kryterium kategoryzacji

28 stycznia 2022

Zaproszenie na Webinar „REFORMA SZPITALNICTWA – Założenia projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa”

21 grudnia 2021

Newsletter FORMEDIS 6/2021

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury szóstego wydania „Newsletter’a FORMEDIS”. W tym numerze znajdziecie Państwo podsumowanie działań FORMEDIS w 2021 r.  Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragniemy życzyć Państwu chwil wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek oraz Szczęśliwego Nowego Roku obfitującego w pasmo sukcesów!
24 listopada 2021

Inauguracja IV edycji AKADEMII FORMEDIS

Szanowni Państwo, 16 listopada na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu rozpoczęto IV edycję Akademii FORMEDIS. Uczestników przywitali prof. dr hab. Dorota Zozulińska – Ziółkiewicz, Prorektor ds. Organizacji, Promocji i Rozwoju Uczelni oraz Piotr Magdziarz, Partner Zarządzający FORMEDIS, który poprowadził wykład inauguracyjny.
22 września 2021

Newsletter FORMEDIS 5/2021

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury piątego wydania „Newsletter’a FORMEDIS”. W tym numerze znajdziecie Państwo następujące artykuły: Medycy wyszli na ulice Działalność edukacyjna FORMEDIS –
16 września 2021

Piotr Magdziarz: Zasady wyceny procedur medycznych

3 września 2021

Piotr Magdziarz: Karuzela ministerialnych pomysłów dotyczących organizacji rynku ochrony zdrowia w obszarze szpitalnictwa trwa

„Od początku br. zespół rządowy do spraw restrukturyzacji podmiotów leczniczych, powołany na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia zespołu do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, intensywnie pracował nad strategią restrukturyzacji polskiego szpitalnictwa, połączoną z centralizacją sektora i przekształceniami właścicielskimi.”
3 września 2021

Piotr Magdziarz: Jak alokować koszty w rachunku kosztów

23 sierpnia 2021

Piotr Magdziarz dla Fakty TVN: „Budownictwo modułowe pozwala na zdecydowanie krótszy termin realizacji inwestycji niż w budownictwie tradycyjnym, co przekłada się na koszty inwestycji”

20 sierpnia 2021

Beata Piguła o projekcie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

„W lipcu do konsultacji publicznych trafił długo wyczekiwany projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Projektowana ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r. Z zapowiedzi Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego wynika, że to właśnie jakość świadczonych usług zdrowotnych ma stanowić główny warunek uzyskania umowy z NFZ oraz mieć wpływ na wysokość finansowania w lecznictwie szpitalnym. Jakość ma być mierzona poprzez wskaźniki odnoszące się do trzech głównych obszarów: klinicznego, konsumenckiego i zarządczego.”
11 sierpnia 2021

Newsletter FORMEDIS 4/2021

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury czwartego wydania „Newsletter’a FORMEDIS”. W tym numerze znajdziecie Państwo następujące artykuły: Plan finansowy NFZ na 2022 rok – blisko, coraz bliżej… Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta – założenia Jaka przyszłość czeka nas z koronawirusem?
6 sierpnia 2021

Zaproszenie na prezentację wyników projektu „Audyt screeningowy podmiotów leczniczych zrzeszonych w Polskiej Federacji Szpitali” realizowanego przez FORMEDIS

Szanowni Państwo, Pragniemy serdecznie zaprosić Państwa na prezentację wyników projektu „Audyt screeningowy podmiotów leczniczych zrzeszonych w Polskiej Federacji Szpitali” mającym na celu analizę działalności leczniczej oraz porównanie szpitali zrzeszonych w  PFSz, która odbędzie się 26 sierpnia 2021 r. w godzinach 10:00 -14:00  
22 lipca 2021

Założenia reformy podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne

 „Założenia reformy podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne”, to dokument opracowany przez zespół, powołany na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, którego celem jest opracowanie strategii restrukturyzacji polskiego szpitalnictwa, połączonej z centralizacją sektora i przekształceniami właścicielskimi. Główne założenia strategii przewidują: utworzenie Agencji Rozwoju  Szpitali (ARS), przeprowadzenie przez ARS corocznej oceny sytuacji finansowej i operacyjnej szpitali oraz dokonanie na jej podstawie podziału szpitali na cztery kategorie: A, B, C, D, nadzór ARS nad restrukturyzacją szpitali, czasowe przejęcie przez ARS zarządzania najgorszymi szpitalami (na wzór zarządu komisarycznego), stworzenie specjalnych linii kredytów preferencyjnych przeznaczonych dla szpitali, pozwalających na skuteczne i efektywne zarządzanie, ponoszenie nakładów inwestycyjnych oraz poprawę kondycji finansowej szpitala. Najwięcej emocji w tym wariancie restrukturyzacji szpitali wzbudza ich kategoryzacja. Do kategorii A zostałyby zakwalifikowane najlepsze szpitale – niewymagające restrukturyzacji. Ponadto szpital kategorii A mógłby być priorytetowo traktowany w przyznawaniu funduszy na działania rozwojowe, a także planowane jest wdrożenie rozwiązań mających na celu dodatkowe premiowanie szpitali kategorii A, np. w postaci zwiększenia wartości kontraktu, co będzie stanowiło dodatkową motywację do aspirowania do tej kategorii. Placówki znajdujące się w kategorii B byłyby zobligowane do opracowania i wdrożenia programu optymalizacyjnego, który podlegałby ocenie i zatwierdzeniu przez ARS, a te z kategorii C byłyby zobowiązane do opracowania i wdrożenia programu restrukturyzacyjnego, podlegającego zaopiniowaniu przez NFZ oraz zatwierdzeniu przez ARS, a także zatrudnienia doradcy restrukturyzacyjnego w  Szpitalu, delegowanego przez ARS. W najgorszych szpitalach – zakwalifikowanych do kategorii D – nastąpiłoby czasowe przejęcie zarządzania przez Agencję Rozwoju Szpitali oraz nadzór ARS nad wdrożeniem programu restrukturyzacyjnego, podlegającego zaopiniowaniu przez NFZ. Nieznany jest na razie okres, na jaki miałoby nastąpić czasowe przejęcie zarządzania szpitalem przez ARS oraz – co istotniejsze – nie zostały jeszcze określone wskaźniki kategoryzujące szpitale. Wiadomo jedynie, że oprócz wskaźników finansowych istotne będą wskaźniki operacyjne, w tym oceniające jakość świadczonych usług. W tym kontekście istotna jest wypowiedź ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, z której wynika, że w czerwcu rządzący przedstawią tak długo wyczekiwany rządowy projekt ustawy o jakości i bezpieczeństwie w ochronie zdrowia. Reorganizacji ma również ulec sieć szpitali, która ma uwzględniać: kryteria jakościowe, finansowanie poza ryczałtem ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, która ma być całkowicie nielimitowana, kwalifikowanie do sieci wybranych zakresów usług realizowanych przez szpitale, a nie szpitali z jego wszystkimi zakresami, dodatkowo zakłada się odejście od obligatoryjnej lekarskiej i pielęgniarskiej opieki nocnej i świątecznej – zaproponowane zostaną inne rozwiązania umożliwiające realizację tych świadczeń poza lokalizacją szpitala, przeprofilowanie szpitali powiatowych – między innymi przekształcenie funkcjonujących w nich oddziałów zabiegowych w oddziały chirurgii jednego dnia. #Agencja Rozwoju Szpitali #kategoryzacja Szpitali #Kategoria ABCD #Reforma podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne
22 lipca 2021

Nowy standard rachunku kosztów w podmiotach leczniczych – WARSZTATY EKSPERCKIE

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejne warsztaty eksperckie poruszające tematykę wdrożenia nowego standardu rachunku kosztów w podmiotach leczniczych organizowane przez firmę FORMEDIS Sp. z o.o. Sp. k. oraz Polską Federację Szpitali. Szkolenia prowadzone są w formie warsztatów online i obejmują następujące moduły tematyczne: MODUŁ I Standard Rachunku Kosztów: Standard Rachunku kosztów – wprowadzenie. Ośrodki powstawania kosztów (konta księgowe zespołu „5”) – zasady ich tworzenia, podział wg rodzajów działalności. Ewidencja kosztów rodzajowych (konta księgowe zespołu „4”). Omówienie rozdzielników kosztów wspólnych i kluczy podziałowych. Koszty osobowe – kategorie personelu, prawidłowe przypisanie etatów do OPK, znaczenie w procesie prawidłowej wyceny świadczeń. Wycena procedur medycznych. MODUŁ II Zasady alokacji kosztów OPK pomocniczych, proceduralnych i zarządu – praktyczne warsztaty z edytowalnym szablonem dokumentu Excel. MODUŁ III Zasady wyceny procedur medycznych – praktyczne warsztaty z edytowalnym szablonem dokumentu Excel. TERMINY: UWAGA!
19 lipca 2021

Piotr Magdziarz o problemie nieefektywnej organizacji rynku ochrony zdrowia i likwidacji szpitali

„Zmiany zaproponowane w „Założeniach reformy podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne” mogą rozwiązać problem nieefektywnej organizacji rynku ochrony zdrowia, ale muszą być połączone z likwidacją lub przeprofilowaniem części szpitali, w tym w szczególności części szpitali powiatowych – pisze Piotr Magdziarz w „Menedżerze Zdrowia”, analizując ministerialny dokument.”
25 czerwca 2021

Newsletter FORMEDIS 3/2021

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury trzeciego wydania „Newsletter’a FORMEDIS”. W tym numerze znajdziecie Państwo następujące artykuły: Analiza sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych Zasady wyceny procedur medycznych – część I – teoretyczna Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ – użyteczne narzędzie czy zło konieczne?
26 maja 2021

Nowy standard rachunku kosztów w podmiotach leczniczych – WARSZTATY EKSPERCKIE

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejne warsztaty eksperckie poruszające tematykę wdrożenia nowego standardu rachunku kosztów w podmiotach leczniczych organizowane przez firmę FORMEDIS Sp. z o.o. Sp. k. oraz Polską Federację Szpitali. Szkolenia prowadzone są w formie warsztatów online i obejmują następujące moduły tematyczne: MODUŁ I Standard Rachunku Kosztów: Standard Rachunku kosztów – wprowadzenie. Ośrodki powstawania kosztów (konta księgowe zespołu „5”) – zasady ich tworzenia, podział wg rodzajów działalności. Ewidencja kosztów rodzajowych (konta księgowe zespołu „4”). Omówienie rozdzielników kosztów wspólnych i kluczy podziałowych. Koszty osobowe – kategorie personelu, prawidłowe przypisanie etatów do OPK, znaczenie w procesie prawidłowej wyceny świadczeń. Wycena procedur medycznych. MODUŁ II Zasady alokacji kosztów OPK pomocniczych, proceduralnych i zarządu – praktyczne warsztaty z edytowalnym szablonem dokumentu Excel. MODUŁ III Zasady wyceny procedur medycznych – praktyczne warsztaty z edytowalnym szablonem dokumentu Excel. TERMINY: MODUŁ I: 9 czerwca 2021 r. godz. 10:00 – 12:30 MODUŁ II: 16 czerwca 2021 r. godz. 10:00-12:00 MODUŁ III: 23 czerwca 2021 r. godz. 10:00-12:00 CENA ZA MODUŁ: 200 zł netto/os –
10 maja 2021

Newsletter FORMEDIS 2/2021

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury drugiego wydania „Newsletter’a FORMEDIS”. W tym numerze znajdziecie Państwo następujące artykuły: Podsumowanie roku pandemii SARS CoV-2 Czy szpitalom grozi zarząd komisaryczny?
10 maja 2021

Komentarz Piotra Magdziarza na temat planów MZ dot. restrukturyzacji podmiotów leczniczych i ryzyka przejmowania szpitali w zarząd komisaryczny

„Jednym z wariantów restrukturyzacji podmiotów leczniczych jest czasowe przejmowanie szpitali przez Agencję Rozwoju Szpitali. Byłby to rodzaj zarządu komisarycznego – należy zwrócić na to szczególną uwagę. W tym trybie może być przejęte zarządzanie nad wieloma szpitalami – podkreśla Piotr Magdziarz, wyjaśniając, jak tego uniknąć.”
18 marca 2021

Newsletter FORMEDIS 1/2021

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury pierwszego wydania „Newsletter’a FORMEDIS”. Z zamiarem newsletter’a nosiliśmy się już od dłuższego czasu. Wobec intensywnych zmian zachodzących od kilku lat w polskiej ochronie zdrowia uznaliśmy za konieczne uruchomienie portalu eksperckiego, w którym będziemy dzielili się z Państwem informacjami dotyczącymi spraw absorbujących szeroko rozumiane środowisko polskiej służby zdrowia, a także będziemy dzielili się z naszymi Czytelnikami wiedzą, obserwacjami i przemyśleniami na temat polskiego sektora ochrony zdrowia oraz kierunku, w jakim powinien on zmierzać. Przekazujemy dziś Państwu pierwszą próbkę naszych kompetencji.
1 marca 2021

Komentarz Piotra Magdziarza na temat centralizacji szpitali

„Zmiana modelu własnościowego szpitali prawdopodobnie wiązałaby się z jednoczesnym ich oddłużeniem. To stawiałoby je w uprzywilejowanej pozycji w porównaniu z resztą placówek publicznych funkcjonujących na rynku”
14 stycznia 2020

Informacja o nawiązaniu współpracy z management4health GmbH

Szanowni Państwo,
niezwykle miło nam poinformować, że w związku z realizacją strategii rozwoju Formedis i planowaną ekspansją na rynki zagraniczne, nawiązaliśmy współpracę z niemieckim partnerem –
10 stycznia 2020

Czy można „uzdrowić” rynek ochrony zdrowia w Polsce?

List otwarty Piotra Magdziarza do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia związany z aktualną sytuacją na rynku ochrony zdrowia.
21 października 2019

„Dodatkowe” środki na ochronę zdrowia

Piotr Magdziarz o matematyce rządzących, chwalących się przekazaniem „dodatkowych” środków na ochronę zdrowia.
5 lutego 2019

Ile faktycznie wynoszą obiecane (ustawowe) środki na ochronę zdrowia?

List Piotra Magdziarza do Wiceministra Zdrowia Sławomira Gadomskiego dotyczący algorytmu obliczania wzrostu planowanych nakładów na ochronę zdrowia zakładanego w Ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1532).
3 września 2018

Komentarz Piotra Magdziarza na temat kondycji infrastruktury szpitalnej w Polsce

„Niestety, wciąż na rynku jest bardzo duża liczba szpitali, których infrastruktura budowlana jest w „opłakanym” stanie. W żaden sposób, nie tylko nie spełniają wymagań przedmiotowego rozporządzenia, ale podstawowych standardów bezpieczeństwa pacjentów.”
29 sierpnia 2018

Dziurawa łódka, czyli służba zdrowia tonie

Jesienią miną trzy lata od objęcia władzy w Polsce przez Prawo i Sprawiedliwość. Do kolejnych wyborów parlamentarnych pozostanie rok. Zbliża się zatem czas refleksji i podsumowania tego, co rządzącym udało się osiągnąć, a czego z obietnic przedwyborczych nie zrealizowano.
20 czerwca 2018

Zakończenie I edycji Akademii Formedis

W czwartek (14 czerwca) odbyły się ostatnie zajęcia w ramach Akademii Formedis – projektu realizowanego przez Formedis wraz z Działem Promocji i Karier Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa.