Identyfikacja inwestorów i celów inwestycyjnych

Celem usługi jest skojarzenie zainteresowanych sprzedażą podmiotów medycznych (celów inwestycyjnych) z inwestorami realizującymi procesy akwizycyjne w ochronie zdrowia.


Wspieramy inwestorów i fundusze inwestycyjne w procesie wyszukiwania perspektywicznych i cechujących się dużym potencjałem wzrostu podmiotów medycznych oraz w procesie oceny rozważanych projektów inwestycyjnych z branży medycznej.

W zakresie współpracy z placówkami medycznymi w wyniku posiadanych bezpośrednich relacji z członkami zarządu oraz menedżerami odpowiedzialnymi za akwizycję wszystkich największych inwestorów branżowych na rynku usług medycznych zapewniamy możliwość wyjścia z prowadzonego biznesu medycznego.

Współpracując z inwestorami i funduszami inwestycyjnymi analizujemy rynek, wybrane specjalności medyczne i poszczególne placówki (cele) medyczne, dzieląc się swoją opinią w zakresie zasadności planowanych inwestycji oraz doradzając na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.

Z kolei podmiotom medycznym mamy możliwość zaoferowania zarówno jedynie skojarzenie z wybranymi inwestorami branżowymi lub finansowymi (w postaci funduszy inwestycyjnych) jak również kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego w ramach usługi doradztwa transakcyjnego.


Nasze cele

Naszym celem jest optymalizacja realizacji zysku właścicieli z wieloletniej budowy wartości firmy medycznej jak również transfer wiedzy eksperckiej na rzecz inwestorów zainteresowanych krajowym rynkiem ochrony zdrowia w ramach wsparcia procesu oceny planowanych inwestycji.


Przykładowe korzyści:
  • sprawność i ograniczenie czasochłonności identyfikacji inwestorów i celów inwestycyjnych,
  • identyfikacja inwestorów i celów inwestycyjnych zgodna z indywidualnymi potrzebami poszczególnych stron procesu transakcyjnego,
  • niezależna zewnętrzna opinia w zakresie stopnia dopasowania inwestora i celu inwestycyjnego do założeń i potrzeb danej strony procesu transakcyjnego,
  • doradztwo na etapie wyboru inwestorów i celów inwestycyjnych.

Jesteś zainteresowany współpracą?

Zapytaj o naszą ofertę telefonicznie, lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Formularz kontaktowy