Studium opłacalności inwestycji

Wykonujemy niezależne oceny eksperckie planowanych projektów inwestycyjnych w obszarze ochrony zdrowia w ramach ich realizacji na potrzeby oceny jej opłacalności przez inwestora lub w ramach wymagań procedury uzyskania finansowania zewnętrznego przez inwestora.


Studium opłacalności inwestycji to dokument, który jest kompendium wiedzy na temat projektu, jego otoczenia i inwestora. Informacje zawarte w studium opłacalności, poza zbadaniem finansowej, technicznej i instytucjonalnej wykonalności inwestycji, powinny umożliwić także ocenę skutków inwestycji w kontekście postawionych celów operacyjnych i inwestycyjnych.

Studium opłacalności inwestycji może być realizowane w celu:

 • pozyskania przez Inwestora niezależnej (zewnętrznej) opinii ekspertów w zakresie rentowności planowanej inwestycji i weryfikacji przyjętych prognoz finansowych, a co za tym idzie przyjętego okresu zwrotu z inwestycji,
 • pozyskania przez Inwestora zewnętrznego finansowania inwestycji – w takim przypadku studium opłacalności jest niezbędnym dokumentem, wymaganym przez instytucje finansującą.

Nasze cele

Naszym celem jest poprawienie krajowego systemu opieki zdrowotnej oraz rozwinięcie rynku usług medycznych w Polsce poprzez podzielenie się naszą wiedzą oraz doświadczeniem wypracowanymi w trakcie ponad 25-letniej praktyki zawodowej realizowanej na stanowiskach menedżerskich w wielu podmiotach leczniczych.


Standardowy zakres studium opłacalności inwestycji stanowi:
 • Informacja o Inwestorze i o aktualnie prowadzonej przez niego działalności
 • Informacje o aktualnej sytuacji ekonomiczno – finansowej Inwestora;
 • Opis projektu
  • Przedmiot i produkty projektu, w tym również rekomendowane parametry projektu, odzwierciedlające możliwość chłonności projektu oraz popyt na produkty projektu,
  • Lokalizacja
  • Cel projektu i jego oddziaływanie społeczno-gospodarcze;
 • Analiza rynku usług zdrowotnych w Polsce:
  • Analiza rynku usług zdrowotnych w Polsce i na obszarze, na którym projekt ma być realizowany
  • Analiza rynku usług będących przedmiotem projektu w Polsce i na obszarze, na którym projekt ma być realizowany
 • Analiza finansowo-ekonomiczna:
  • Harmonogram i wielkość nakładów inwestycyjnych z uwzględnieniem przyszłych nakładów odtworzeniowych
  • Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych
  • Analiza popytu
  • Przychody oraz ich struktura
  • Koszty oraz ich struktura
  • Analiza prognozowanego rachunku zysków i strat,
  • Analiza prognozowanego bilansu,
  • Analiza prognozowanego rachunku przepływów pieniężnych,
  • Analiza wskaźnikowa,
  • Trwałość finansowa projektu,
 • Analiza ryzyka i wrażliwości finansowo-ekonomicznej;
 • Analiza wykonalności techniczno - organizacyjnej projektu:
  • Uwarunkowania formalno – prawne,
  • Analiza techniczna / technologiczna projektu,
  • Analiza organizacyjna projektu;
  • Analiza SWOT
 • Harmonogram wdrożenia i funkcjonowania Projektu.
Sprawdź także:

Jesteś zainteresowany współpracą?

Zapytaj o naszą ofertę telefonicznie, lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Formularz kontaktowy