DATMEDIS

DATMEDIS – innowacyjna aplikacja webowa prezentująca wyniki kluczowych wskaźników efektywności działalności operacyjnej (KPI) podmiotów leczniczych, stworzona by poprzez benchmarking wspomagać nadzór nad wdrażaniem w podmiotach medycznych elementów opracowanego programu medycznego oraz wizji i strategii dalszego funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia.


FORMEDIS jest twórcą innowacyjnej aplikacji webowej zapewniającej stały monitoring efektywności działalności podmiotów leczniczych w obszarze:

 • finansowym,
 • operacyjnym,
 • kadrowym,
 • współpracy z NFZ,

celem identyfikacji odchyleń i wskazania ich głównych przyczyn.

Aplikacja skierowana jest do:

 • kadry zarządzającej szpitali
 • zarządów podmiotów medycznych
 • jednostek samorządu terytorialnego sprawujących nadzór nad podległymi podmiotami leczniczymi
Użytkownicy DATMEDIS zyskują:
 1. Stały dostęp do platformy webowej oraz aplikacji mobilnej,
 2. Comiesięczny podgląd danych podmiotu leczniczego za miniony okresy działalności w odniesieniu do danych historycznych, budżetowych i benchmarkowych w ramach stałego dostępu,
 3. Cykliczny przegląd kluczowych wskaźników efektywności w formie prezentacji multimedialnej realizowany przez analityka danych FORMEDIS wraz z pisemnym raportem,
 4. Cykliczne konsultację eksperckie realizowane przez kluczowego doradcę FORMEDIS w osobie eksperta ds. restrukturyzacji podmiotów leczniczych/ds. ekonomii zdrowia.
Podstawowe funkcje DATMEDIS
 • benchmarking,
 • monitorowanie głównych obszarów działalności leczniczej,
 • wsparcie procesu decyzyjnego,
 • poprawa efektywności zbierania, przetwarzania i interpretowania danych,
 • porównywanie aktualnych wyników do założonych planów, budżetów, okresów historycznych, danych rynkowych,
 • unikalny algorytm określający wartości optymalne dla placówki medycznej,
 • natychmiastowa identyfikacja miejsc i przyczyn występowania nieefektywności,
 • poprawa procesu komunikacji na wszystkich szczeblach podmiotu leczniczego, dzięki kompatybilnej aplikacji mobilnej.
Dodatkowe funkcje DATMEDIS (dostępne w aplikacji mobilnej):
 • komunikacyjna – komunikator dla pracowników,
 • statystyczna – dane liczbowe danego oddziału, alerty o przekroczonych benchmarkach (wartościach rynkowych) i wartościach optymalnych,
 • informacyjna – zgłaszanie zapotrzebowania na materiały, zarządzenia dyrekcji, inicjatywy kierownicze i zarządcze,
 • kadrowa – grafik pracy (z możliwością zaznaczania dostępności dyżurowej)

Jesteś zainteresowany współpracą?

Zapytaj o naszą ofertę telefonicznie, lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Formularz kontaktowy