Doradztwo w procesie transakcyjnym

Usługa świadczona na rzecz właścicieli placówek medycznych zainteresowanych realizacją zysku z wieloletniej budowy wartości przedsiębiorstwa. Naszym zadaniem jest kompleksowe poprowadzenie procesu transakcyjnego (sprzedaży spółki medycznej) w imieniu właścicieli celem maksymalizacji ich korzyści finansowych.


Specjalizujemy się w realizacji procesów transakcyjnych opartych na całkowitym wyjściu z biznesu medycznego (np. sprzedaż spółki medycznej) jak również związanych z pozyskaniem partnera finansowego w postaci inwestora (branżowego lub finansowego) jako nowego udziałowca spółki medycznej celem zagwarantowania jej dalszego rozwoju.

Realizacja usługi rozpoczyna się od prac przygotowawczych w zakresie wykonania analizy przedtransakcyjnej oraz opracowania dokumentów transakcyjnych w postaci teasera informacyjnego i memorandum informacyjnego, czyli prezentacji podmiotu medycznego mającego być przedmiotem transakcji, w zakresie najistotniejszych danych operacyjnych i finansowych. Po ich opracowaniu następuje bezpośredni kontakt z zarządami i menedżerami odpowiedzialnymi za akwizycje po stronie największych inwestorów branżowych i finansowych na rynku celem komunikacji o procesie sprzedaży spółki medycznej i pozyskania wstępnych ofert inwestycyjnych.

Kolejnym etapem jest zarządzanie procesem transakcyjnym w imieniu właścicieli, polegające na negocjacji warunków ofert inwestycyjnych z inwestorami, wyborze inwestorów dopuszczonych do badania due diligence (opracowanie krótkiej listy inwestorów), koordynacji procesu badania due diligence reprezentowanego podmiotu medycznego oraz pozyskanie ofert wiążących i wybór inwestora finalnego do końcowej fazy procesu transakcyjnego. Na etapie realizacji wszystkich wymienionych czynności świadczone jest właścicielom wsparcie w zakresie doradztwa biznesowego.

Końcowym elementem prac jest finalizacji transakcji (sprzedaż spółki medycznej) w zakresie negocjacji warunków transakcji, analiza projektu umowy inwestycyjnej, przygotowanie niezbędnej dokumentacji do finalizacji transakcji oraz doradztwo prawne i biznesowe na każdym etapie zamknięcia transakcji.


Nasze cele

Naszym celem jest optymalizacja realizacji zysku właścicieli z wieloletniej budowy wartości firmy medycznej jak również transfer wiedzy eksperckiej na rzecz inwestorów zainteresowanych krajowym rynkiem ochrony zdrowia w ramach wsparcia procesu oceny planowanych inwestycji.


Przykładowe korzyści:
  • przygotowanie dokumentów transakcyjnych zgodnie ze standardami branżowymi i stosowanymi w tym zakresie praktykami,
  • sprawne przeprowadzenie transakcji na skutek wykorzystania bezpośrednich kontaktów z zarządami i odpowiedzialnymi za procesy M&A menedżerami wszystkich największych inwestorów branżowych i finansowych na rynku,
  • identyfikacja i eliminacja ryzyk transakcyjnych,
  • transfer wiedzy eksperckiej,
  • koordynacja transakcji przez doświadczony zespół,
  • maksymalizacja ceny sprzedaży i korzyści finansowych.

Jesteś zainteresowany współpracą?

Zapytaj o naszą ofertę telefonicznie, lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Formularz kontaktowy