Studium opłacalności inwestycji

Wykonujemy niezależne oceny eksperckie planowanych projektów inwestycyjnych w obszarze ochrony zdrowia. Realizujemy studia opłacalności (wykonalności) inwestycji na własne potrzeby oceny projektów przez inwestorów jak również w ramach wymagań procedury uzyskania finansowania zewnętrznego.


Studium opłacalności inwestycji to dokument, który jest kompendium wiedzy na temat projektu, jego otoczenia i inwestora. Informacje zawarte w studium opłacalności, poza zbadaniem finansowej, technicznej i instytucjonalnej wykonalności inwestycji, powinny umożliwić także ocenę skutków inwestycji w kontekście postawionych celów operacyjnych i inwestycyjnych.

Studium opłacalności inwestycji może być realizowane w celu:

  • pozyskania przez Inwestora niezależnej (zewnętrznej) opinii ekspertów w zakresie rentowności planowanej inwestycji i weryfikacji przyjętych prognoz finansowych, a co za tym idzie przyjętego okresu zwrotu z inwestycji,
  • pozyskania przez Inwestora zewnętrznego finansowania inwestycji – w takim przypadku studium opłacalności jest niezbędnym dokumentem, wymaganym przez instytucje finansującą.

Nasze cele

Naszym celem jest zdynamizowanie rozwoju prywatnego sektora ochrony zdrowia poprzez przejęcie odpowiedzialności za część funkcji menedżerskich oraz współpracę z kadrą zarządzającą prywatnymi placówkami medycznymi w obszarze bieżących działań strategicznych.


Standardowymi punktami studium opłacalności inwestycji, rozszerzanymi w miarę potrzeb inwestora lub instytucji finansującej, są analiza sytuacji ekonomiczno – finansowej inwestora, opis głównych założeń projektu, analiza rynku usług zdrowotnych w ujęciu ogólnokrajowym i lokalnym (lokalizacji inwestycji), projekcje finansowe, analiza wskaźnikowa i wskaźników opłacalności inwestycji (NPV, IRR, DSCR, BEP, analiza trwałości, analiza wrażliwości, analiza scenariuszy), analiza SWOT, źródła finansowania inwestycji.

Jesteś zainteresowany współpracą?

Zapytaj o naszą ofertę telefonicznie, lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Formularz kontaktowy