Biznesplan działalności medycznej

Przyjęte założenia strategiczne i rozwojowe przekładamy na dane finansowe, opracowując założenia budżetowe oraz prognozowane rachunki wyników, bilanse i rachunki przepływów pieniężnych. Tym samym prezentujemy spodziewany rezultaty finansowe założonych działań operacyjnych i inwestycyjnych.


Pierwszym elementem prac związanych z opracowaniem biznesplanu działalności medycznej jest analiza finansowa dotychczasowych wyników finansowych placówki medycznej. Jej celem jest określenie głównych parametrów finansowych prowadzonego biznesu medycznej jak również występujących tendencji. Istotną jej częścią jest również analiza struktury kosztów działalności operacyjnej, w tym w podziale na stałe i zmienne.

Końcowym etapem prac związanych z opracowaniem biznesplanu działalności medycznej jest sporządzenie projekcji finansowej, czyli prognozowanego obrazu finansowego placówki medycznej w przyszłości. Głównym zadaniem w tej części prac jest przełożenie przyjętych na przyszłość założeń biznesowych na prognozę finansową w postaci rachunku wyników, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych. Te działania realizujemy w odniesieniu do dotychczasowych parametrów finansowych osiąganych przez podmiot medycznych jak również do planowanych optymalizacji i normalizacji.


Nasze cele

Naszym celem jest zdynamizowanie rozwoju prywatnego sektora ochrony zdrowia poprzez przejęcie odpowiedzialności za część funkcji menedżerskich oraz współpracę z kadrą zarządzającą prywatnymi placówkami medycznymi w obszarze bieżących działań strategicznych.


Przykładowe korzyści:

  • opracowanie planu finansowego na najbliższe lata,
  • oszacowanie spodziewanych rezultatów finansowych planowanych działań operacyjnych,
  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby procedury uzyskania finansowania zewnętrznego,
  • określenie wartości i terminów zapotrzebowania na środki pieniężne,
  • oszacowanie możliwych do uzyskania poziomów sprzedaży oraz marżowości prowadzonej działalności medycznej.

Jesteś zainteresowany współpracą?

Zapytaj o naszą ofertę telefonicznie, lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Formularz kontaktowy