O nas

Kierując się wizją efektywniejszej ochrony zdrowia w Polsce, powstał zespół ekspertów FORMEDIS, którego celem jest udoskonalanie systemu ochrony zdrowia i podniesienie jakości świadczonych usług medycznych.

Opierając się na wiedzy i ponad 30-letnim doświadczeniu na rynku usług medycznych zajmujemy się kompleksową obsługą podmiotów medycznych, zapewniając każdemu naszemu klientowi profesjonalną opiekę.

Naszą ofertę kierujemy zarówno do właścicieli jak i zarządzających placówkami publicznymi i prywatnymi, a także do inwestorów prywatnych, branżowych i funduszy inwestycyjnych zainteresowanych wprowadzeniem na rynek nowych biznesów medycznych lub inwestowaniem w już funkcjonujące podmioty medyczne. Świadczymy również usługi doradztwa biznesowego na rzecz innych podmiotów (m.in. deweloperzy, brokerzy ubezpieczeniowi, kancelarie prawnicze), którzy na co dzień nie funkcjonują na rynku medycznym.

Kluczem naszego działania jest maksymalizacja korzyści naszych klientów oraz dobro ich każdego pacjenta.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Misja

Wykorzystując wysokie kompetencje zawodowe i wieloletnie doświadczenie w branży zdobywane w kraju i zagranicą efektywnie doradzamy w zarządzaniu i rozwoju placówek medycznych. Wdrażając nowoczesne systemy i rozwiązania pomagamy właścicielom i osobom zarządzającym placówkami medycznymi realizować ich strategie, organom założycielskim sprawnie nadzorować funkcjonowanie podmiotów leczniczych, dla których są podmiotami tworzącymi, a inwestorom optymalizować ich inwestycje na rynku medycznym, zwiększając jednocześnie korzyści dla pacjentów.

Wizja

Naszym celem jest poprawienie krajowego systemu opieki zdrowotnej oraz rozwój rynku usług medycznych w Polsce oraz krajach sąsiadujących. W przeciągu najbliższych lat chcemy stać się wiodącym ekspertem w zakresie zarządzania i konsultingu medycznego w Polsce.

Nasz zespół


O nasO nas

Piotr Magdziarz

Założyciel/Partner Zarządzający

założyciel FORMEDIS Medical Management & Consulting, ekspert prywatnego rynku usług medycznych i specjalista z zakresu zarządzania ochroną zdrowia; posiada 30-letnie doświadczenie w branży medycznej, wcześniej założyciel i Prezes Zarządu Poznańskiej Agencji Medycznej HELP (1991-1999), oraz Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający sieci klinik okulistycznych Intermedica (1999-2010), ekspert ds. restrukturyzacji podmiotów leczniczych Ministerstwa Zdrowia, absolwent studiów podyplomowych z zakresu organizacji i zarządzania służbą zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz budownictwa na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Członek Rady Programowej kierunku Zdrowie Publiczne na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. 

O nasO nas

Paweł Magdziarz

Partner Zarządzający


absolwent Wydziału Zarządzania studiów magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na specjalności inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw, posiada blisko 10-letnie doświadczenie zawodowe w konsultingu medycznym, w FORMEDIS Medical Management & Consulting od początku działalności, specjalizuje się w ekonomice zdrowia (w swojej karierze zawodowej pełnił m.in. rolę eksperta ds. ekonomii zdrowia Ministerstwa Zdrowia) oraz doradztwie transakcyjnym na rzecz placówek medycznych i inwestorów branżowych. W FORMEDIS odpowiedziany za bieżące zarządzanie, koordynacje prac zespołów projektowych oraz obsługę kluczowych klientów.


as_biznesas_hobby

Andrzej Stelmach

Dyrektor Audytu

i Restrukturyzacji

ekonomista, absolwent Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku zarządzanie jednostkami służby zdrowia w Polsce.  Profesjonalista z obszernym doświadczeniem w zarządzaniu finansami w sektorze opieki zdrowotnej. Brał udział w fuzji szpitali do Grupy Nowy Szpital poprzez audytowanie potencjalnych jednostek i budowę planów restrukturyzacji, a następnie weryfikację ich wykonania. Odpowiedzialny za wdrożenie systemu kontrolingowego opartego o szczegółowe budżetowanie w szpitalach. W dotychczasowej karierze wspierał rozwój szpitali poprzez pozyskiwanie kapitału wykorzystując instrumenty dłużne w postaci obligacji czy kredytów inwestycyjnych. W FORMEDIS odpowiedziany za opracowywanie programów naprawczych i strategii rozwoju oraz doradztwo strategiczne.

O nasO nas

dr Partyk Filipiak

Ekspert Restrukturyzacji Prawnej


doktor nauk prawnych, adwokat, wspólnik oraz założyciel FILIPIAK BABICZ LEGAL sp.k., Prezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im.A.Mickiewicza w Poznaniu. Współtwórca prawa restrukturyzacyjnego. Autor licznych komentarzy i publikacji naukowych z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego oraz prawa gospodarczego. Członek Zespołu Ministra Zdrowia ds. reformy szpitalnictwa oraz Zespołu ds. Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ekspert Banku Światowego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Członek INSOL Europe oraz Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych.


Dominik-business_2 (1)Dominik-hobby-2

Dominik Dziurda

Ekspert Oceny Technologii

 Medycznych


Farmaceuta, menadżer oraz ekspert rynku ochrony zdrowia w zakresie farmakoekonomiki, refundacji oraz oceny technologii medycznych (HTA). Wieloletni wykładowca akademicki w ramach studiów podyplomowych “Farmacja przemysłowa” Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swojej dotychczasowej ścieżce zawodowej związany z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) jako Dyrektor Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej oraz Komisją Ekonomiczną Ministra Zdrowia. Zaangażowany w kwestie współpracy międzynarodowej w projektach “Fair and affordable pricing”, EUNetHTA i EURIPID. Przed pracą w strukturach publicznych zdobył szerokie doświadczenie w zakresie HTA/MA, pracując na pozycjach krajowych i europejskich w innowacyjnym przemyśle farmaceutycznym. 

O nasO nas

dr Krzysztof Łanda

Ekspert Systemu Ochrony

Zdrowia


lekarz, ekspert rynku ochrony zdrowia w zakresie farmakoekonomiki, systemu ochrony zdrowia oraz oceny technologii medycznych (HTA). W swojej dotychczasowej karierze pełnił funkcje m.in. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Członka Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Dyrektora Departamentu Gospodarki Lekami. Członek krajowych oraz międzynarodowych stowarzyszeń oraz zespołów HTA. Wykładowca akademicki. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu oceny technologii medycznych, farmakoekonomiki, zarządzania w ochronie zdrowia oraz systemu ochrony zdrowia. .


O nasO nas

Nisan Gertz

Ekspert Międzynarodowy


międzynarodowy ekspert, architekt z wieloletnim doświadczeniem. Właściciel Nisan Gertz Associaties LLC oraz partner w Formedis Design. Nisan Gertz Associates LLc było obecne między innymi przy następujących projektach medycznych: SUNY Downstate Medical Center w Nowym Jorku (107 mln $, pow. 25 tys. m2), Orange Regional Medical Center w Nowym Jorku (372 mln $, pow. 62 tys. m2), St. Barts and Hospital w Londynie (1,2 bln £,), Saint Peter''s University Hospital w New Jersey (65 mln $, 15 tys. m2), Ontario Cancer Care Institute Princess Margaret Hospital w Toronto (220 mln $, pow. 81 tys. m2).

O nasO nas

dr Paweł Niszczota

Ekspert Ekonomiki Zdrowia


dr n. ekon., wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, ekspert ds. ekonomiki zdrowia z doświadczeniem we współpracy z podmiotami leczniczymi w zakresie analiz sytuacji ekonomicznej oraz kontrolingu finansowego.

Autor licznych publikacji naukowych z zakresu finansów behawioralnych, ekonomii behawioralnej, podejmowania decyzji, ryzyka i niepewności, psychologii i psychologii zdrowia, m.in. w British Journal Of Health Psychology.

Członek Komitetu Redakcyjnego Economics and Business Review oraz Komitetu Redakcyjnego International Business and Economics Working Papers. Współzałożyciel i koordynator Laboratorium HAI (Humans and Artificial Intelligence Laboratory) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.


O nasO nas

dr inż. Krzysztof Czerkas

Ekspert Ochrony Zdrowia


menedżer ochrony zdrowia z doświadczeniem w zarządzaniu podmiotami leczniczymi, w tym przede wszystkim szpitalami publicznymi z pozycji dyrektora lub prezesa zarządu. Specjalista w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw medycznych oraz opracowywaniu założeń i celów strategiczno – operacyjnych. W przeszłości Pełnomocnik Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. ds. wdrożeń programów naprawczych; Prezes Zarządu Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o., Prezes Zarządu Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie; a obecnie Członek Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali i niezależny ekspert rynku ochrony zdrowia.

O nasO nas

Michał Hess

Ekspert Infrastruktury Obiektów Medycznych


architekt z 15-letnim doświadczeniem na rynku oraz partner Formedis Design. Ekspert w projektowaniu obiektów ochrony zdrowia zgodnie z ustawowymi wymogami i normami; wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania, prowadzenia i koordynacji projektów. Prowadzi pracownie architektoniczną od 1998 roku. Realizuje projekty obiektów użyteczności publicznej- zwłaszcza obiekty służby zdrowia, oraz projekty rewitalizacji budynków w obszarze zabudowy staromiejskiej, a także obiekty usługowe i gastronomiczne. W przeszłości Dyrektor Biura Projektów Inwestycyjnych w EMC Instytut Medyczny S.A., w trakcie swojej dotychczasowej kariery zawodowej projektował m.in. dla sieci klinik okulistycznych Lexummedica, oraz takich szpitali publicznych jak: SPZOZ w Kościanie, Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 w Poznaniu, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.


O nasO nas

Paulina Drab

Koordynator Sprzedaży i Promocji


Magister prawa oraz absolwentka studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie w podmiotach leczniczych” Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Do jej zainteresowań zawodowych należy prawo w zakresie ochrony zdrowia oraz ochrona danych osobowych w podmiotach medycznych. Posiada doświadczenie w pracy w kancelariach prawnych oraz placówkach medycznych. W FORMEDIS odpowiedzialna za kontakt z klientem, działania sprzedażowe i marketingowe, koordynację prac administracyjnych oraz analizę zmian w prawie ochrony zdrowia

O nasO nas

Beata Stypczyńska

Specjalista Restrukturyzacji Podmiotów Leczniczych


Magister Zdrowia Publicznego o specjalności zarządzanie w opiece zdrowotnej na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, technik rachunkowości. Ukończyła I edycję Akademii Formedis, obecnie jest Koordynatorem projektu. Do jej zawodowych zainteresowań należy problematyka kadrowa w ochronie zdrowia, monitorowanie i poprawa jakości usług świadczonych przez podmioty publiczne, a także epidemiologia szpitalna. W FORMEDIS odpowiedzialna za współtworzenie rekomendowanych programów medycznych i działań restrukturyzacyjnych, analizę obszaru kadrowego i jakościowego oraz koordynację projektów edukacyjnych.


O nasO nas

Marcin Kaczmarek

Starszy Analityk Finansowy


absolwent Wydziału Zarządzania studiów magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na specjalności inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw, posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Analityka Finansowego. Specjalista w zakresie analiz i controllingu. Wśród jego zawodowych zainteresowań znajduje się wycena i analiza przedsiębiorstw oraz projektów inwestycyjnych. W FORMEDIS odpowiedzialny za realizację usług kontrolingu finansowego oraz opracowywanie budżetów i prognoz finansowych

O nasO nas

Michał Fraszczyk

Analityk Finansowy


Absolwent studiów podyplomowych MBA Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu oraz Wydziału Ekonomii oraz Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej (studia magisterskie) a także Wydziału Gospodarki Międzynarodowej (studia licencjackie) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Posiada doświadczenie w pracy na stanowisku specjalisty ds. analiz ekonomicznych Do jego zainteresowań należy badanie rentowności komórek organizacyjnych szpitali w zależności od uwarunkowań. W FORMEDIS odpowiedzialny za analizę obszaru ekonomiczno – finansowego.


O nasO nas

Nikola Taras

Analityk Danych


Magister Zdrowia Publicznego o specjalności kodowanie i klasyfikacja procedur medycznych (I stopnia) oraz zarządzania kryzysowego w ratownictwie medycznym (II stopnia) na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Posiada doświadczenie w pracy na stanowisku starszego specjalisty ds. planowania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w województwie wielkopolskim. Do jej zawodowych zainteresowań należy analiza funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego oraz promocja i profilaktyka zdrowotna. W FORMEDIS odpowiedzialna za analizę obszaru operacyjnego oraz obszaru współpracy z NFZ.

joanna_biznes (1)joanna_hobby

dr Joanna Długosz

Analityk Kliniczny


Doktor nauk biologicznych uzyskany na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach oraz magister inżynier biotechnologii uzyskany na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Współautorka 9 artykułów naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach z dziedziny biologii molekularnej, genetyki, cytogenetyki. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów badawczych, tworzenia tekstów naukowych, analizy danych doświadczalnych. Wiedza i umiejętności z zakresu: analiz klinicznych, EBM, przeglądów systematycznych, budowania strategii wyszukiwania i wyszukiwania w bazach informacji medycznych, metaanaliz, HTA, systemów opieki zdrowotnej.