Analiza przedtransakcyjna

Celem jest realizowana na rzecz właścicieli ocena potencjału podmiotu medycznego do przeprowadzenia procesu transakcyjnego oraz możliwej do uzyskania wyceny wartości przedsiębiorstwa na podstawie parametrów rynkowych przeprowadzonych w ochronie zdrowia transakcji.


W ramach analizy przedtransakcyjnej przeprowadzamy analizę sytuacji wyjściowej, której celem jest identyfikacja źródeł i inicjatyw służących podniesieniu wartości przedsiębiorstwa medycznego oraz ocena strategicznych założeń rozwoju przy założeniu optymalizacji parametrów sprzedaży placówki medycznej.

Najważniejszym wynikiem prac jest wycena wartości podmiotu medycznego przeprowadzana na podstawie historycznych parametrów rynkowych i konfrontacja jej wyników z oczekiwaniami właścicieli.

W ramach analizy przedtransakcyjnej dochodzi również do stworzenia tak zwanej długiej listy inwestorów, czyli identyfikacji inwestorów branżowych i finansowych (funduszy inwestycyjnych), którzy potencjalnie mogą być zainteresowani transakcją.

Końcowym efektem prac jest opracowanie optymalnego scenariusza i harmonogramu procesu transakcyjnego.


Nasze cele

Naszym celem jest optymalizacja realizacji zysku właścicieli z wieloletniej budowy wartości firmy medycznej jak również transfer wiedzy eksperckiej na rzecz inwestorów zainteresowanych krajowym rynkiem ochrony zdrowia w ramach wsparcia procesu oceny planowanych inwestycji.


Przykładowe korzyści:
  • poznanie możliwej do uzyskania wartości podmiotu medycznego przed podjęciem czasochłonnych (i często kosztowych) działań związanych z rozpoczęciem procesu transakcyjnego,
  • optymalizacji wyceny wartości podmiotu medycznego w porównaniu do wyceny bazowej,
  • łatwość i szybkość nawiązania kontaktu z wszystkimi największymi inwestorami branżowymi i finansowymi na rynku w wyniku naszych bezpośrednich relacji z członkami zarządów i menedżerami odpowiedzialnymi za akwizycję,
  • ograniczenia uczestnictwa w procesie transakcyjnym podmiotów (inwestorów) o słabych standingach finansowych, z którymi podjęcie rozmów z góry ma charakter niewiążący.

Jesteś zainteresowany współpracą?

Zapytaj o naszą ofertę telefonicznie, lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Formularz kontaktowy