Analiza programów inwestycyjnych

W ramach usługi oferujemy analizę zasadności samorządowych programów inwestycyjnych w obszarze ochrony zdrowia. Zgodnie z wieloletnimi programami inwestycyjnymi i gospodarczymi jednostek samorządu terytorialnego, zdolnościami budżetowymi w kontekście możliwości finansowych i ewentualnego dofinansowania pozabudżetowego, realnymi potrzebami zdrowotnymi mieszkańców jak również późniejszych możliwości finansowania realizowanych świadczeń przez płatnika publicznego (NFZ), a także ocenę efektywności inwestycji oraz trybu jej realizacji.


Innym istotnym aktem prawnym, który należy uwzględnić przy planowaniu inwestycji dotyczących podmiotu leczniczego (działalności inwestycyjnej) jest nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zasady oceny inwestycji w ochronie zdrowia (tzw. IOWISZ) – przez wojewodów. Powyższe oznacza, że każdy podmiot leczniczy, na planowaną inwestycję (która zgodnie z wytycznymi ustawowymi takiej ocenie podlega) musi uzyskać zgodę wojewody i bez tej zgody nie może inwestować ani środków publicznych ani unijnych. Niniejsze dotyczy nie tylko utworzenia (w ramach inwestycji, o których mowa w ustawie) nowych oddziałów, jak również rozbudowy już istniejącej infrastruktury. Uzyskanie zgody wojewody w zakresie inwestycji podmiotu leczniczego w nowe obszary (np. oddziały) jest niezmiernie istotne, ponieważ zgoda ta jest jednoznaczna z zobowiązaniem się do finansowania nowopowstałych obszarów ze środków publicznych. Zespół ekspertów FORMEDIS efektywnie wspiera podmioty tworzące oraz placówki prowadzące działalność leczniczą w procedurze opiniowania IOWISZ. Doradzamy, jak skutecznie uzyskać pozytywne rekomendacje a docelowo zgodę na realizację inwestycji i przedsięwzięć ze środków publicznych (samorządowych) i pozabudżetowych (w tym m.in. unijnych). Analizujemy ponadto szanse pozyskania dotacji na realizację działalności inwestycyjnej.


Nasze cele

Naszymi celami są audyty, analizy i doradztwo na rzecz samorządów w kontekście właściwego planowania i realizacji inwestycji w podmiotach leczniczych. Pomagamy podejmować właściwe decyzje inwestycyjne w oparciu o możliwości finansowe jednostki samorządu, szanse na pozyskanie dofinansowania zewnętrznego, Instrument IOWISZ, mapy potrzeb zdrowotnych, jak również późniejszych możliwości finansowania realizowanych świadczeń przez płatnika publicznego (NFZ). Pomagamy w ocenie zasadności inwestycji, trybu jej realizacji, harmonogramu prac oraz wykonawstwa. Doradzamy jak najbardziej efektywnie dysponować środku publiczne na inwestycje w samorządowych podmiotach leczniczych.

Jesteś zainteresowany współpracą?

Zapytaj o naszą ofertę telefonicznie, lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Formularz kontaktowy