Kontroling i monitoring działalności podmiotu leczniczego

FORMEDIS wspiera jednostki samorządu terytorialnego w nadzorze nad działalnością podmiotu leczniczego pod kątem realizacji zadań, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, gospodarki finansowej, w tym bieżące monitorowanie finansowo-rzeczowych wskaźników działalności leczniczej Szpitala w celu wykonania przez JST jako podmiotu tworzącego obowiązków określonych w art. 121 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.


Zakres usług:

Kontroling i monitoring działalności Szpitala za minione miesiące kalendarzowe w zakresie:

  • kluczowych wskaźników efektywności obszaru finansowo – ekonomicznego,
  • kluczowych wskaźników efektywności obszaru operacyjnego,
  • kluczowych wskaźników efektywności obszaru współpracy z NFZ,
  • kluczowych wskaźników efektywności obszaru kadrowego,

w formie co kwartalnej prezentacji multimedialnej realizowanej przez analityka danych FORMEDIS naprzemiennie:

  • w formie zdalnej za pośrednictwem dostępnych komunikatorów internetowych (teams, skype, google hangout itp.), posiadających funkcję udostępnienia prezentowanego ekranu,

i

  • w formie jednodniowej trwającej do 3 godzin zegarowych prezentacji w Państwa siedzibie.

Prezentacja uwzględnia wskazanie odchyleń kluczowych wskaźników efektywności w poszczególnych obszarach od wartości historycznych, planowanych i benchmarkowych (rynkowych) a w rezultacie identyfikację obszarów nieefektywnych i przyczyn nieefektywności zarówno dla działalności ogółem Szpitala jak i ich poszczególnych komórek organizacyjnych.

W rezultacie monitoring bieżącej działalności Szpitala pozwoli na wczesne wykrycie zagrożeń oraz podjęcie odpowiednich kroków w razie pojawienia się niepożądanych skutków.


Cel

Restrukturyzacja działalności Szpitala poprzez wskazanie zalecanych działań naprawczych i optymalizacyjnych, skutkujących poprawą wyniku finansowego Szpitala.


Metodologia przeprowadzenia prac nadzorujących i monitorujących efektywność działalności leczniczej Szpitala oparta jest na porównaniu wybranych danych finansowych i operacyjnych, osiąganych aktualnie przez podmiot leczniczy (w analizowanych obszarach) oraz przez funkcjonujące w ramach jego struktury organizacyjnej komórki organizacyjne, w stosunku do okresów poprzednich, przyjętych w ramach planów finansowych podmiotu założeń budżetowych (zależne od poziomu szczegółowości planów finansowych posiadanych przez podmiot) oraz do benchmarków rynkowych.

Dodatkowym atutem metodologii realizowanych prac jest możliwa ich realizacja za pośrednictwem platformy (aplikacji) webowej DATMEDIS, co umożliwi Państwu uzyskanie stałego dostępu do prezentacji online wyniku realizowanych prac kontrolingowych i monitorujących efektywność działalności leczniczej Państwa placówki.

Jesteś zainteresowany współpracą?

Zapytaj o naszą ofertę telefonicznie, lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Formularz kontaktowy