16 maja 2016

Autorski program organizacji rynku ochrony zdrowia w Polsce

Wykorzystując doświadczenie nabyte podczas audytowania szpitali oraz sporządzania planów restrukturyzacji stworzyliśmy autorską propozycję systemu ochrony zdrowia w Polsce XXI wieku.
27 lipca 2016

Komentarz Formedis do wprowadzenia Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ)

Sejm przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nowelizacja wprowadza zasady oceny nowych inwestycji w ochronie zdrowia ? IOWISZ – przez wojewodów, co oznacza że bez zgody wojewody nie będzie można inwestować nie tylko publicznych ale również unijnych pieniędzy w ochronę zdrowia.
28 lipca 2016

Komentarz Formedis do proponowanej przez Ministerstwo Zdrowia reformy ochrony zdrowia

Eksperci Formedis na początku maja b.r. opracowali Autorski Program Organizacji Rynku Ochrony Zdrowia, którego końcowa wersja została dnia 29.06.2016 przesłana między innymi do Ministerstwa Zdrowia. W jego końcowych fragmentach zachęcaliśmy polityków do odwagi w reformowaniu ochrony zdrowia, zgodnie z zaproponowanymi przez nas zmianami.
30 lipca 2016

Komentarz Formedis do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formularza IOWISZ

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formularza Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (formularz IOWISZ).