Zaproszenie na prezentację wyników projektu „Audyt screeningowy podmiotów leczniczych zrzeszonych w Polskiej Federacji Szpitali” realizowanego przez FORMEDIS

Szanowni Państwo,

Pragniemy serdecznie zaprosić Państwa na prezentację wyników projektu „Audyt screeningowy podmiotów leczniczych zrzeszonych w Polskiej Federacji Szpitali” mającym na celu analizę działalności leczniczej oraz porównanie szpitali zrzeszonych w  PFSz, która odbędzie się 26 sierpnia 2021 r. w godzinach 10:00 -14:00  za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Prezentacja zawierać będzie wyniki i wnioski z przeprowadzonego audytu screeningowego Szpitali biorących udział w projekcie oraz zanonimizowane informacje, które z analizowanych podmiotów leczniczych i w jakich obszarach odbiegają od benchmarków rynkowych.

Prezentacja przedstawi również pozycję rankingową Szpitala w poszczególnych obszarach na tle pozostałych podmiotów leczniczych, wskazując tym samym preferowane do przeprowadzenia zmiany oraz kierunki rozwoju.

Celem przeprowadzenia audytu screeningowego było zidentyfikowanie:

+ obszarów działalności Szpitala odbiegających od standardów rynkowych,

+ ogólnych przyczyn występowania nieefektywności w Szpitalu.

W ramach audytu screeningowego analizie poddane zostały wybrane wskaźniki działalności szpitali w następujących obszarach: 

+ obszar działalności operacyjnej,

+ obszar działalności finansowej,

+ obszar sytuacji kadrowej,

+ obszar współpracy z NFZ,

Zapraszamy wszystkie Szpitale zrzeszone w Polskiej Federacji Szpitali oraz Podmioty Tworzące do wzięcia udziału w spotkaniu!

Link  tutaj.