Założenia reformy podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne

#Agencja Rozwoju Szpitali #kategoryzacja Szpitali #Kategoria ABCD #Reforma podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne