Poprowadzednie procesu przekształcenia SPZZOZ w Ostrzeszowie

powiat_ostrzeszowski

powiat_ostrzeszowski

Poprowadzednie procesu przekształcenia SPZZOZ w Ostrzeszowie

Status projektu:
Zakończony

Zakres usług:
  • audyt działalności szpitala
  • przygotowanie dokumentacji i materiałów do przekształcenia
  • określenie warunków i założeń związanych z funkcjonowaniem szpitala w nowej formie
  • stworzenie harmonogramu działań związanych z przekształceniem
  • dokonanie wyceny nieruchomości szpitala
Opis

W dniu 18 września 2012 r. Formedis podpisał umowę z Powiatem Ostrzeszowskim na poprowadzenie procesu przekształcenia SPZZOZ w Ostrzeszowie.

W ramach współpracy Formedis odpowiedzialny będzie za wykonanie audytu działalności szpitala oraz świadczenie usług doradczych w procesie przekształcenia, w tym m.in. przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz dokonanie wyceny nieruchomości szpitala.

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie posiada obecnie w swojej strukturze 8 oddziałów szpitalnych (AiIT, chirurgiczny, ginekologiczny, noworodkowy, paliatywny, pediatryczny, położniczy i wewnętrzny) oraz zakład opiekuńczo - leczniczy. Ogółem komórki te wyposażone są w 146 łóżek. Szpital w Ostrzeszowie posiada na 2012 r. kontrakt z NFZ w wysokości ponad 15,5 mln zł.

http://www.szpital.ostrzeszow.pl

http://www.powiatostrzeszowski.pl