9 grudnia 2016
powiat_mogilenski

Audyt SP ZOZ w Mogilnie

Klient: Powiat Mogileński
Nazwa usługi: audyt
Krótki opis Klienta: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie obejmuje opieką medyczną około 50.000 osób zamieszkałych na terenie powiatu mogileńskiego oraz gmin ościennych. SP ZOZ prowadzi działalność medyczną z zakresu lecznictwa podstawowego (POZ), specjalistycznego (w tym rehabilitacji, psychiatrii i stomatologii), lecznictwa szpitalnego i ratownictwa medycznego.
Termin realizacji: wrzesień 2011
12 grudnia 2016
powiat_brodnicki

Wykonanie programu dostosowania wraz z koncepcją PFU

Klient: Powiat Brodnicki
Nazwa usługi: program dostosowania
Krótki opis Klienta: Powiatowy Szpital w Brodnicy jest częścią Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu na mocy zawartego porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Grudziądz zadań powiatu brodnickiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
Termin realizacji: 
12 grudnia 2016
powiat_brodnicki

Audyt i doradztwo biznesowe – ZOZ w Brodnicy

Klient: Powiat Brodnicki
Nazwa usługi: audyt
Krótki opis Klienta: Powiatowy Szpital w Brodnicy jest częścią Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu na mocy zawartego porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Grudziądz zadań powiatu brodnickiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
Termin realizacji: maj 2012
13 grudnia 2016
powiat_trzebnicki

Audyt Szpitala św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

Klient: Powiat Trzebnicki
Nazwa usługi: audyt
Krótki opis Klienta: W skład Szpitala św. Jadwigi Śląskiej wchodzi oddział wewnętrzny, oddział rehabilitacji, oddział urazowo –