Restrukturyzacja zadłużenia szpitala

FORMEDIS we współpracy z bankami oferuje restrukturyzację zadłużenia podmiotów leczniczych działających w formule samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (spzoz) w okresie finansowania do 120 miesięcy bez wymagania jego zabezpieczenia w formie poręczenia przez podmiot tworzący szpitala.


FORMEDIS we współpracy z bankami oferuje restrukturyzację zadłużenia podmiotów leczniczych działających w formule samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (spzoz) w okresie finansowania do 120 miesięcy bez wymagania jego zabezpieczenia w formie poręczenia przez podmiot tworzący szpitala.

Celem usługi doradczej oferowanej przez FORMEDIS jest przywrócenie płynności finansowej podmiotu leczniczego poprzez opracowanie i wdrożenie planu restrukturyzacji zadłużenia przy udziale współpracujących z nami banków, które podlegają prawu bankowemu oraz nadzorowi i bieżącej kontroli ze strony Komisji Nadzoru Finansowego.

Udzielone finansowanie może być przeznaczone na dowolne potrzeby szpitala, w tym w szczególności:

 • restrukturyzacja dotychczasowego zadłużenia – zmiana warunków finansowych i dotychczasowego harmonogramu spłaty,
 • konsolidacja dotychczasowego zadłużenia – połączenie i koncentracja posiadanych zobowiązań w jeden produkt finansowy w jednym banku,
 • spłata zobowiązań wymagalnych – usystematyzowanie przeterminowanych płatności,
 • finansowanie działalności leczniczej – poprawa bieżącej płynności finansowej,
 • finansowanie działalności inwestycyjnej – pozyskanie środków pieniężnych na projekty inwestycyjne w zakresie infrastruktury szpitalnej oraz sprzętu i aparatury medycznej.

Największym atutem udzielanego finansowania jest brak obciążania długiem podmiotu tworzącego (JST) w konsekwencji braku wymogu zabezpieczenia finansowania w formie jego poręczenia.

Etapy restrukturyzacji zadłużenia:

 • analiza przedrestrukturyzacyjna – identyfikacja przyczyn zadłużenia,
 • opracowanie planu restrukturyzacji zadłużenia – określenie optymalnych źródeł finansowania restrukturyzacji zadłużenia,
 • pozyskanie wstępnej niewiążącej oferty finansowania od banku zgodnej z oczekiwaniami szpitala,
 • opracowanie memorandum informacyjnego szpitala na potrzeby procesu kredytowego,
 • uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej.

Korzyści dla podmiotu leczniczego, wynikające z restrukturyzacji zadłużenia:

 • rozłożenie i odroczenie spłaty długu w czasie.
 • zaniechanie windykacji,
 • redukcja części zadłużenia,
 • skorzystanie z bezpieczniejszego i tańszego produktu finansowego
 • poprawa płynności finansowej
 • niższe koszty finansowe i niższe bieżące obciążenie przepływów pieniężnych,
 • możliwość realizacji planowanych inwestycji.

Sprawdź także:


Nasze cele

Naszym celem jest poprawienie krajowego systemu opieki zdrowotnej oraz rozwinięcie rynku usług medycznych w Polsce poprzez podzielenie się naszą wiedzą oraz doświadczeniem wypracowanymi w trakcie ponad 25-letniej praktyki zawodowej realizowanej na stanowiskach menedżerskich w wielu podmiotach leczniczych.


Jesteś zainteresowany współpracą?

Zapytaj o naszą ofertę telefonicznie, lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Formularz kontaktowy