Finansowanie inwestycji dostosowawczych

Finansujemy realizację inwestycji w zakresie infrastruktury nieruchomości medycznej, w której swoją działalność leczniczą wykonują publiczne podmioty medyczne, poprzez jej dostosowanie do wymaganych przepisami prawa standardów branżowych.


Budynki i pomieszczenia, w których podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą, w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r., muszą być dostosowanie do wymagań określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz do wymagań ochrony przeciwpożarowych budynków, w których prowadzona jest działalność lecznicza.

FORMEDIS proponuje realizację i finansowanie inwestycji dostosowawczych w wielu modelach, dostosowanych do potrzeb i wymagań podmiotu leczniczego lub jego podmiotu tworzącego (pełniącego zazwyczaj rolę inwestora).

Finansujemy realizację inwestycji w zakresie infrastruktury nieruchomości medycznej poprzez:

  • jej dostosowanie do wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • projektowanie obiektów medycznych zgodnie z najnowocześniejszymi standardami i trendami,
  • budowę nieruchomości zgodnie z ustalonym programem medycznym.

Usługa uzupełniana jest administrowaniem nieruchomością medyczną i utrzymywaniem jej w stanie pozwalającym na sprawne prowadzenie działalności leczniczej w całym okresie finansowania.

Powyższy nowatorski model zakłada realizację inwestycji dostosowawczej lub budowlanej w ramach długoterminowej umowy, co pozwala na rozłożenie spłaty inwestycji w okresie 15 – 20 lat.


Nasze cele

Naszym celem jest poprawienie krajowego systemu opieki zdrowotnej oraz rozwinięcie rynku usług medycznych w Polsce poprzez podzielenie się naszą wiedzą oraz doświadczeniem wypracowanymi w trakcie ponad 25-letniej praktyki zawodowej realizowanej na stanowiskach menedżerskich w wielu podmiotach leczniczych.


Przykładowe korzyści:
  • pozyskanie środków inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych, nie obciążających budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  • brak jednorazowego nakładu inwestycyjnego – rozłożenie kosztów inwestycji na okres do 20 lat,
  • obniżenie kosztów eksploatacji nieruchomości,
  • właściciel i dotychczasowy zarząd skupiony wyłącznie na działalności operacyjnej podmiotu leczniczego,
  • realizacja inwestycji dostosowawczej przy założeniu pozostawienia nieruchomości medycznej w rękach dotychczasowego właściciela a działalności operacyjnej podmiotu leczniczego w rękach dotychczasowego zarządu/dyrekcji,
  • gwarancja jakości wykonania inwestycji w sytuacji jej realizacji przez przyszłego administratora,
  • zwiększenie standardu leczenia z potencjałem do rozwoju działalności komercyjne.
Sprawdź także:

Jesteś zainteresowany współpracą?

Zapytaj o naszą ofertę telefonicznie, lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Formularz kontaktowy