Program naprawczy Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu zgodnie z art. 59 ust. 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.)

Program naprawczy Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu zgodnie z art. 59 ust. 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.)

 

Status projektu:
zakończony


Klient:  Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nazwa usługi: Program naprawczy Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu zgodnie z art. 59 ust. 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.)

Krótki opis Klienta: szpital miejski

Termin realizacji: wrzesień-październik 2022