Zawiadomienie o zmianie adresu spółki FORMEDIS SP. Z O.O. SP. K.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 LIPCA 2023 roku nastąpiła zmiana adresu siedziby Spółki
FORMEDIS Sp. z o.o. sp.k.

Nowy adres siedziby firmy to:
ul. Matejki 6/4 60-766 Poznań

Zmianie ulega również numer stacjonarny telefonu do siedziby Spółki. Aktualny
numer telefonu firmy to:
tel.: 799 048 842

Pozostałe dane Spółki takie jak nr KRS, NIP, REGON pozostają bez zmian.
Zmianie nie ulegają także adresy e-mail oraz numery telefonów komórkowych.W zawiązku z powyższym prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji dotyczącej Spółki na wskazany powyżej adres, jak również o ujawnianie nowego adresu siedziby Spółki na wszelkich fakturach, rachunkach lub innych dokumentach kierowanych do FORMEDIS Sp. z o.o. Sp. k.
Jednocześnie informujemy, że zmiana adresu Spółki pozostaje bez wpływu na ważność podpisanych umów i nie wymaga ich zmiany.