Kontroling działalności SP ZOZ w Kępnie oraz doradztwo restrukturyzacyjne w celu poprawy wyniku finansowego

Kontroling działalności SP ZOZ w Kępnie oraz doradztwo restrukturyzacyjne w celu poprawy wyniku finansowego

Status projektu:
w trakcie

 

Klient: Powiat Kępiński

Nazwa usługi: Kontroling działalności SP ZOZ w Kępnie oraz doradztwo restrukturyzacyjne w celu poprawy wyniku finansowego 

Krótki opis Klienta: szpital powiatowy

Termin realizacji: w trakcie