Piotr Magdziarz: Jak alokować koszty w rachunku kosztów

 

Nałożenie na świadczeniodawców obowiązku rozdzielenia w systemach ewidencyjno-księgowych działalności leczniczej od pozostałej działalności to jedno z zasadniczych wymagań wynikających z rozporządzenia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców. Poznaj praktyczne aspekty alokacji kosztów wynikające z tych przepisów.

Wiecej:  tutaj