Audyt Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o.

Status projektu:
zakończony


Klient: Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o.
Nazwa usługi: Audyt Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o.
Krótki opis Klienta: Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. to szpital powiatu żyrardowskiego przekształcony w spółkę prawa handlowego w 2011 r. Spółka świadczy szeroki zakres usług medycznych.
Termin realizacji: sierpień 2020