Fakty dotyczące stanu polskiej ochrony zdrowia są porażające.

 1. W rankingu Euro Health Consumer Index (EHCI) 2015 przygotowywanym co roku przez szwedzki think tank Health Consumer Powerhouse (HCP), oceniającym poziom ochrony zdrowia, Polska wśród 35 sklasyfikowanych krajów europejskich, zajęła… przedostatnie – 34. miejsce (523 pkt.), wyprzedając tylko Czarnogórę, co jednocześnie oznacza ostatnie miejsce wśród krajów UE; czołówka to: Holandia (916 pkt.), Szwajcaria (894 pkt.), Norwegia (854 pkt.).
 2. Według OECD Health Statistic za 2015 rok (lub ostatni dostępny),  pod względem wydatków na zdrowie na jednego mieszkańca, Polska na 36 sklasyfikowanych krajów europejskich, zajmuje 27. miejsce z kwotą € 1.259 per capita (średnia dla 28 krajów UE wynosi € 2.781, średnia dla 36 sklasyfikowanych krajów wynosi € 2.407)   i wyprzedza tylko: Chorwację, Bułgarię, Łotwę, Serbię, Rumunię, Turcję, Czarnogórę, Macedonię i Albanię; czołówka to Luksemburg – ok. € 6 tys. per capita (wskaźnik dla Luksemburgu był liczony tylko w stosunku do liczby osób ubezpieczanych), a dalej Szwajcaria – € 5,3 tys. per capita, Norwegia – € 4,7 tys. per capita, Niemcy, Holandia, Szwecja (ok. € 4 tys. per capita).
 3. Według OECD Health Statistic za 2015 rok (lub ostatni dostępny),  pod względem wydatków na zdrowie (środki publiczne i środki prywatne) jako procent PKB, Polska na 36 sklasyfikowanych krajów europejskich zajmuje 31. miejsce – 6,3%, a wśród 28 krajów UE 26. Miejsce – wyprzedzając jedynie: Łotwę i Rumunię; czołówka to: Szwajcaria – ok. 11,5%, dalej: Niemcy, Szwecja, Francja, Holandia – ok. 11%.
 4. Według OECD Health Statistic za 2015 rok (lub ostatni dostępny),  pod względem liczby lekarzy na 1 tys. mieszkańców, Polska z liczbą 2,31 lekarzy na 1 tys. mieszkańców, wśród 22 sklasyfikowanych krajów europejskich, zajmuje … przedostatnie miejsce i wyprzedza tylko Turcję; liderzy tego rankingu to Austria – (5,05), Norwegia (4,43), Litwa (4,31).
 5. Według OECD Health Statistic za 2015 rok,  pod względem liczby pielęgniarek na 1 tys. mieszkańców, Polska z liczbą 5,24 pielęgniarek na 1 tys. mieszkańców, wśród 23 sklasyfikowanych krajów europejskich zajmuje 20. miejsce i wyprzedza tylko: Hiszpanię, Łotwę i Turcję; liderzy to: Szwajcaria – 17,56, Norwegia – 16,89, Islandia – 15,33.
 6. Według raportu  OECD Health at a Glance – Europe 2016 , pod względem liczby konsultacji przypadających na jednego lekarza, Polska z liczbą 3.121 konsultacji przypadających na jednego lekarza, wśród 31 sklasyfikowanych krajów europejskich, zajmuje  27. miejsce; za nami jest tylko: Czarnogóra, Słowacja, Węgry i Turcja; liderzy tego rankingu to: Szwecja (704), Norwegia (971) i Szwajcaria (996).
 7. Polska, wśród europejskich krajów należących do OECD, ma najdłuższy czas oczekiwania na operacje zaćmy, drugi – za Estonią – czas oczekiwania na: endoprotezoplastyka stawu biodrowego i endoprotezoplastyka stawu kolanowego.
 8. Według „Barometru Fundacji Watch Health Care nr 15/3/12/2016” średni czas oczekiwania na pojedyncze gwarantowane (w tym przypadku brzmi to, jak kpina) świadczenia zdrowotne w Polsce pod koniec 2016 roku wynosił 2,9 miesiąca; najdłuższy czas oczekiwania według specjalizacji dotyczył świadczeń z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu (13,3 miesięcy); najdłuższy czas oczekiwania na operację dotyczył operacji zaćmy (23,5 miesiąca); średni czas oczekiwania na konsultację u specjalisty wynosił 2,4 m-ca, w tym najdłuższy na konsultację endokrynologiczną (9,2 miesiąca);  średni czas oczekiwania na badanie diagnostyczne wynosił 2,2 m-ca w tym najdłuższy odnotowano w odniesieniu do wykonania diagnostycznej artroskopii stawu biodrowego (19,5 mies.). Analizując etapowość czasu oczekiwania na leczenie, w przypadku leczenia zwyrodnienia stawu kolanowego (przypadek stabilny), łączny czas oczekiwania pacjenta od początku oczekiwania na diagnostykę do przeprowadzenia operacji wynosił ok. 4,7 roku (!), natomiast np. w przypadku leczenia żylaków kończyn dolnych pacjent od początku oczekiwania na diagnostykę do przeprowadzenia operacji oczekuje średnio 1,8 roku. Na ruchomy aparat ortodontyczny dzieci w wieku do 12 lat musza? oczekiwać średnio około 1,6 roku….!!
 9. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Centrum Systemów Informacyjnych
  w Ochronie Zdrowia w „Biuletynie Ministerstwa Zdrowia”, strata jaką wygenerowały spzoz-y w 2015 roku (1.082 jednostek) wyniosła ok. 320 mln zł!
 10. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Ministerstwo Zdrowia zobowiązania ogółem spzoz-ów na koniec 2015 roku (1.082 jednostek) wynosiły ok.  10,81 mld zł, z czego 1,75 mld zł to poziom zobowiązań wymagalnych!

Sytuacja, za którą odpowiedzialne są wszystkie dotąd zarządzające sektorem zdrowia ekipy, jest dramatyczna i wymaga podjęcia natychmiastowych działań.
Może lekarze nie są najlepszymi fachowcami w organizacji, zarządzaniu i ekonomice ochrony zdrowia? Może, wzorem MON i MSWiA, Ministrem Zdrowia powinien być ktoś, kto ma wykształcenie i doświadczenie w w/w obszarach a lekarze powinni się zająć tym do czego zostali przygotowani – leczeniem pacjentów? Idealnie byłoby gdyby całkowicie udało się odpolitycznić ochronę zdrowia i przekazać jej organizację w ręce zespołu niezależnych ekspertów…