Artykuł Piotra Magdziarza i Krzysztofa Czerkasa w Menedżerze Zdrowia 6-7/2017

Tak jak każdy kij ma dwa końce, tak niemal każda sytuacja, podjęta decyzja lub celowe działanie
mają zarówno dobre, jak i złe strony. Czasem przyjmowane rozwiązania przynoszą skutek
paradoksalny, odwrotny do zamierzonego. Czy tak będzie w wypadku prywatnej ochrony
zdrowia w Polsce?

Cały artykuł dostępny tutaj