Studium wykonalności projektu inwestycyjnego Wileńska 44

Studium wykonalności projektu inwestycyjnego Wileńska 44

Status projektu:
Zakończony

Zakres usług:
  • analiza sytuacji ekonomiczno - finansowej Inwestora
  • opis projektu
  • analiza rynku usług zdrowotnych w Polsce
  • analiza rynku usług opiekuńczo - rehabilitacyjnych
  • analiza finansowo - ekonomiczna projektu, w tym m.in. prognoza przychodów, kosztów i nakładów inwestycyjnych, opracowanie prognozowanego rachunku wyników, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych, analiza opłacalności inwestycji (wskaźnikowa, trwałości, wskaźnika DSCR, ryzyka i wrażliwości finansowo-ekonomicznej, NPV, IRR)
Opis

Grupa Kapitałowa Swissmed Centrum Zdrowia S.A. jest dynamicznie rozwijającym się konsorcjum prowadzącym działalność operacyjną w zakresie usług medycznych. Grupę Kapitałową tworzą: Swissmed Prywatny Serwis Medyczny, Swissmed Nieruchomości, Swissmed Development, Swissmed Opieka, Fundacja Promedicine, Swissmed Development Gdańsk, Swissmed GP.

Grupa Swissmed prowadzi swą działalność w oparciu o własny szpital wielospecjalistyczny znajdujący się przy ul. Wileńskiej 44 w Gdańsku oraz przychodnie przyszpitalne, a także w 3 przychodniach zewnętrznych zlokalizowanych w Gdańsku, Gdyni i w Pruszczu Gdańskim.

W szpitalu wykonywane są procedury medyczne z zakresu chirurgii ogólnej, ginekologii, ortopedii, chirurgii onkologicznej, chirurgii plastycznej, laryngologii, urologii, neurochirurgii i okulistyki.

W przychodniach Swissmed wykonywane są badania diagnostyczne z zakresu radiologii, kardiologii, okulistyki i konsultacje lekarskie w zakresie kilkunastu dziedzin medycyny, w tym m.in. interny, chirurgii, laryngologii, medycyny pracy, ginekologii, ortopedii i urologii.

Jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej jest spółka akcyjna pod firmą Swissmed Centrum Zdrowia S.A., z siedzibą w Gdańsku. Jednostka dominująca powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w spółkę akcyjną pod firmą Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

Jednostka dominująca Swissmed Centrum Zdrowia S.A. prowadzi działalność na rynku usług medycznych. Jest to działalność polegająca na świadczeniu usług medycznych zarówno w zakresie podstawowej opieki medycznej, diagnostyki specjalistycznej, jak i lecznictwa szpitalnego. Obejmuje ona:

  • prowadzenie przychodni oferujących badania diagnostyczne i udzielanie porad lekarskich w zakresie kilkunastu dziedzin medycyny;
  • prowadzenie lecznictwa szpitalnego obejmującego m.in., okulistykę, ginekologię, ortopedię, urologię chirurgię dziecięcą, chirurgię ogólną, chirurgię plastyczną oraz wykonywanie zabiegów chirurgicznych w ramach prowadzonych specjalności.

www.swissmed.com.pl