osrodek_okulistyki_klinicznej_spektrum

osrodek_okulistyki_klinicznej_spektrum

Nadzór nad wdrożeniem strategii rozwoju Spektrum

Status projektu:
Zakończony

Zakres usług:
  • opracowanie strategii rozwoju
  • bieżące doradztwo strategiczne
  • mobilny menedżer
  • udział w opracowaniu strategii marketigu
Opis

Ośrodek Okulistyki Klinicznej SPEKTRUM został utworzony w 2001 roku we Wrocławiu przez grupę okulistów posiadających wieloletnie doświadczenie kliniczne, pogłębiane w klinikach uniwersyteckich Europy, USA oraz w innych wiodących okulistycznych centrach na świecie.

Misją SPEKTRUM jest profesjonalne działanie mające na celu poprawienie wzroku Tym, którzy cierpią z powodu jego osłabienia i ratowanie wzroku u Tych, którym grozi jego utrata. Misję wrocławski ośrodek realizuje, oferując szerokie SPEKTRUM usług okulistycznych najwyższej jakości w profesjonalnej i przyjaznej atmosferze.

Awangardowe metody diagnostyki i leczenia umożliwiają SPEKTRUM dbałość o wysokie kwalifikacje zespołu lekarzy, zespołu pielęgniarskiego oraz zespołu inżynierów biomedycznych wykonujących badania diagnostyczne.

SPEKTRUM prowadzi także działalność badawczo-rozwojową oraz dydaktyczną wykorzystując akademickie kwalifikacje Zespołu. W tym zakresie, podobnie jak w swojej podstawowej działalności medycznej ośrodek posiada od 2006 r. certyfikat jakości ISO. Recertyfikacja w 2008 r. uprawnia SPEKTRUM do używania znaku ISO 9001:2008. Od 3 lat wg rankingu tygodnika WPROST SPEKTRUM plasuje się w pierwszej dziesiątce najlepszych szpitali okulistycznych w Polsce. W roku 2008 zdobyło w nim III miejsce.

www.spektrum.wroc.pl