Nowy standard rachunku kosztów

NSRK w podmiotach leczniczych - warsztaty eksperckie