Kontroling i monitoring działalności leczniczej podmiotu medycznego

FORMEDIS oferuje kompleksowy nadzór nad działalnością leczniczą podmiotu medycznego pod kątem realizacji zadań, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, gospodarki finansowej, w tym bieżące monitorowanie finansowo-rzeczowych wskaźników działalności leczniczej Szpitala.


Zakres usług:

  1. Kontroling działalności leczniczej Szpitala za minione miesiące kalendarzowe w zakresie:
   • kluczowych wskaźników efektywności obszaru finansowo – ekonomicznego,
   • kluczowych wskaźników efektywności obszaru operacyjnego,
   • kluczowych wskaźników efektywności obszaru współpracy z NFZ,
   • kluczowych wskaźników efektywności obszaru kadrowego,

w formie co kwartalnej prezentacji multimedialnej kluczowych wskaźników efektywności realizowana przez analityka danych FORMEDIS naprzemiennie:

   • w formie zdalnej za pośrednictwem dostępnych komunikatorów internetowych (teams, skype, google hangout itp.), posiadających funkcję udostępnienia prezentowanego ekranu,

i

  • w formie jednodniowej trwającej do 3 godzin zegarowych prezentacji w Państwa siedzibie
 1. Doradztwo restrukturyzacyjne w zakresie działalności leczniczej Państwa podmiotu leczniczego skoncentrowane na bieżących rekomendacjach naprawczych i optymalizujących w celu poprawy wyniku finansowego podmiotu realizowana przez kluczowego doradcę FORMEDIS w osobie eksperta ds. restrukturyzacji podmiotów leczniczych/ds. ekonomii zdrowia.


Cel

Monitoring bieżącej działalności Szpitala pozwoli na wczesne wykrycie zagrożeń oraz podjęcie odpowiednich kroków w razie pojawienia się niepożądanych skutków.


Metodologia przeprowadzenia prac nadzorujących i monitorujących efektywność działalności leczniczej Szpitala oparta jest na porównaniu wybranych danych finansowych i operacyjnych, osiąganych aktualnie przez podmiot leczniczy (w analizowanych obszarach) oraz przez funkcjonujące w ramach jego struktury organizacyjnej komórki organizacyjne, w stosunku do okresów poprzednich, przyjętych w ramach planów finansowych podmiotu założeń budżetowych (zależne od poziomu szczegółowości planów finansowych posiadanych przez podmiot) oraz do benchmarków rynkowych.

Dodatkowym atutem metodologii realizowanych prac będzie ich docelowa realizacja za pośrednictwem platformy (aplikacji) webowej DATMEDIS, co umożliwi Państwu uzyskanie stałego dostępu do prezentacji online wyniku realizowanych prac nadzorczych i monitorujących efektywność działalności leczniczej Państwa placówki.

Jesteś zainteresowany współpracą?

Zapytaj o naszą ofertę telefonicznie, lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Formularz kontaktowy