Wykonanie teaser’a Studium Wykonalności działalności Operatora Medycznego

Wykonanie teaser'a Studium Wykonalności działalności Operatora Medycznego

Status projektu:
Zakończony

Zakres usług:

  • opis dotychczasowej działalności Operatora Medycznego oraz doświadczenie inwestycyjne i operacyjne osób zarządzajacych
  • opis zakresu planowanej działalności i planowanych do osiągnięcia celów związanych z realizacją projektu
  • analiza rynku ochrony zdrowia w Polsce i województwie pomorskim, w tym przede wszystkim rynku opieki rehabilitacyjnej i długoterminowej
  • opracowanie potencjalnej wielkości rynku wraz z analizą otoczenia
  • opracowanie perspektyw rozwoju oraz planowanych zmian w zakresie usług medycznych w Polsce
  • opis wartości i harmonogramu niezbędnych nakładów inwestycyjnych oraz założonych źródeł ich finansowania
  • opracowanie prognoz finansowych na lata 2020-2070

Opis:

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. jest dynamicznie rozwijającą się organizacją medyczną działającą w Gdańsku od 1996r. Grupa Swissmed prowadzi swą działalność w oparciu o własny szpital wielospecjalistyczny znajdujący się przy ul. Wileńskiej 44 w Gdańsku oraz przychodnie przyszpitalne, a także w 3 przychodniach zewnętrznych zlokalizowanych w Gdańsku, Gdyni i w Pruszczu Gdańskim.

http://www.swissmed.com.pl/index.php