Raporty HB - HTA

Raporty Hospital-Based HTA (HB-HTA) mają na celu ocenę nowych technologii medycznych wdrażanych w placówkach ochrony zdrowia pod względem lepszego zarządzania budżetem szpitalnym oraz prowadzenia bardziej racjonalnego wydatkowania środków publicznych.


HB-HTA pozwala na przeprowadzenie oceny opłacalności stosowania innowacyjnych technologii medycznych w warunkach szpitalnych.

Wykorzystując dane kliniczne oraz dane kosztowe możliwa jest ocena wpływu na budżet szpitala i zyskowność wdrażanych technologii medycznych.

Jesteś zainteresowany współpracą?

Zapytaj o naszą ofertę telefonicznie, lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Formularz kontaktowy