Instrumenty dzielenia ryzyka


(ang. risk sharing agreements, RSA)

RSA jest to metoda wprowadzenia nowych technologii medycznych (głównie leków) do systemu refundacyjnego w Polsce. Schematy podziału ryzyka można uwzględnić w analizach ekonomicznych i analizach wpływu na budżet płatnika. Skonstruowanie modelu pozwala na zarysowanie schematu biznesowego w taki sposób, aby finansowanie technologii medycznej zawierało się w granicach opłacalności, obecnie jest to trzykrotność PKB na mieszkańca.

Główną zaletą RSA jest zależność, w której płatnik finansuje nową technologię medyczną jedynie wtedy, gdy efekt zdrowotny jest wystarczający.

Jesteś zainteresowany współpracą?

Zapytaj o naszą ofertę telefonicznie, lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Formularz kontaktowy