Administratorem danych osobowych jest HTA FORMEDIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu (60-766) przy ul. Matejki 6/4, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000735724, posiadająca NIP: 7831780984, zwana dalej Administratorem. Kontakt z Administratorem: HTA FORMEDIS Sp. z o.o. , ul. Matejki 6/4, 60-766 Poznań, tel. +48 (61) 799 048 842 , e-mail: biuro@formedis.pl. Dane osobowe podane podczas kontaktu będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do obsługi tego kontaktu, w tym w celu udzielenia odpowiedzi. Z treścią klauzuli informacyjnej wraz z wykazem Pani/Pana uprawnień można zapoznać się pod adresem https://www.formedis.pl/rodo, a także otrzymać ją od nas podczas bezpośredniego kontaktu.