Receptariusze Szpitalne


Receptariusz szpitalny to dokument zawierający wewnętrzną informację o lekach i środkach farmakologicznych, wyrobach medycznych używanych w danej placówce opieki medycznej. Jest to dokument wyższego rzędu niezbędny w procesie zarządzania i funkcjonowania szpitala.

Na podstawie Receptariusza szpitalnego prowadzone są procedury diagnostyczne, terapeutyczne oraz logistyczne.

Dobrze przygotowany receptariusz minimalizuje niebezpieczeństwo popełnienia błędu, gdyż zawiera informacje o lekach z wykazu A, lekach wymagających szczególnego monitoringu oraz wskazówki o właściwej antybiotykoterapii.

Jesteś zainteresowany współpracą?

Zapytaj o naszą ofertę telefonicznie, lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Formularz kontaktowy