Administratorem danych osobowych (ADO) zawartych w formularzu kontaktowym jest FORMEDIS – Medical Management & Consulting sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 28 czerwca 1956 roku nr 406, 61-441 Poznań (tel. +48 61 673 53 59). Celem zbierania danych osobowych jest możliwość odpowiedzi na zapytania i oferty złożone do FORMEDIS – Medical Management & Consulting sp. z o.o. za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.formedis.pl. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów związanych z odpowiedzią na zapytania, oferty i wnioski za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Administrator danych osobowych nie będzie udostępniał Pani/Pana danych osobowych poza teren Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej. Podane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji kontaktu w celach marketingowych do czasu wycofania zgody na przetwarzanie. Pragniemy dodać, że podający swoje dane osobowe ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ma prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.