Pełne Raporty HTA dla leków, wyrobów medycznych, procedur i rozwiązań oraz aranżacji systemowych

Pełny Raport HTA ma na celu podsumowanie dostępnych informacji o zdrowotnych, ekonomicznych, społecznych i etycznych aspektach zastosowania technologii medycznych.


Pełny Raport HTA zawiera kompleksowy systematyczny przegląd literatury lub systematyczny przegląd dowodów wysokiego poziomu, oceniający bezpieczeństwo i skuteczność technologii, a także analizę opłacalności technologii.

Raport HTA zawsze:

• opisuje charakterystykę i aktualne zastosowanie technologii;
• krytycznie ocenia jakość bazy dowodowej;
• dostarcza informacji o kosztach i skutkach finansowych; oraz
• omawia kwestie organizacyjne.

Raport może opcjonalnie odnosić się do kwestii etycznych, społecznych i prawnych wynikających z korzystania z technologii.

Jeśli jest to możliwe, opłacalność wprowadzenia danego produktu można określić za pomocą modelowania ekonomicznego.

W celu uzyskania jak najwyższej wiarygodności wyników, wszystkie raporty HTA są sporządzane w sposób przejrzysty i systematyczny, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i normami prawnymi.

Pełny raport oceny technologii medycznych (raport HTA) składa się z:

+ analizy problemu decyzyjnego

+ analizy klinicznej

+ analizy ekonomicznej

+ analizy wpływu na system ochrony zdrowia.

Jesteś zainteresowany współpracą?

Zapytaj o naszą ofertę telefonicznie, lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Formularz kontaktowy