Analizy kosztów – w tym analizy kosztów bezpośrednich, pośrednich i społecznych


HTA FORMEDIS przygotowuje indywidualne analizy kosztów w zakresie kosztów bezpośrednich, pośrednich i społecznych.

Przedstawione w analizie wyniki są w pełni kompatybilne z wymaganiami zawartymi w Wytycznych oceny technologii medycznych opublikowanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy uwzględnione we wnioskach o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu, o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu technologii lekowej o wysokiej wartości klinicznej oraz o podwyższenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, które nie mają odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu ((Dz. U. poz. 74).

Jesteś zainteresowany współpracą?

Zapytaj o naszą ofertę telefonicznie, lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Formularz kontaktowy