Szkolenia

HTA FORMEDIS oferuje pełen zakres szkoleń w zakresie HTA i EBM


SZKOLENIA PODSTAWOWE

Podstawy Medycyny Opartej na Dowodach Naukowych (Evidence Based Medicine, EBM) 

Szkolenie obejmuje podstawy EBM w zakresie: nowego paradygmatu podejmowania decyzji klinicznych, metodyki badań klinicznych, interpretacji wyników badań, istotności statystycznej i klinicznej, oceny wiarygodności badań dotyczących: terapii, diagnostyki, prognozy i szkodliwości, a także wytycznych i standardów postępowania (evidence-based practice guidelines).

Szkolenie z podstaw wyszukiwania doniesień naukowych i baz informacji medycznej 

Szkolenie dotyczy zasad wyszukiwania informacji medycznych i doniesień naukowych z zakresu ekonomiki zdrowia. Przedstawione zostaną źródła danych, zasady tworzenia strategii wyszukiwania, zasady wyszukiwania w Medline przez PubMed oraz w Cochrane Library. Omówione zostaną wymagania wytycznych HTA co do prowadzenia wyszukiwania i selekcji dowodów naukowych.

Szkolenie z podstaw HTA i farmakoekonomiki 

Szkolenie dotyczy podstaw oceny technologii medycznych (HTA, health technology assessment) i farmakoekonomiki. Przedstawione zostaną podstawy podejmowania decyzji refundacyjnych i koszykowych oraz cenowych (VBP, value based pricing) i jaką rolę pełnią w tym analizy ekonomiczne i finansowe. Szkolenie pozwala na uzyskanie wiedzy dotyczącej podstaw zarządzania koszykiem świadczeń gwarantowanych oraz jaką rolę pełni HTA w zapewnieniu przejrzystości i racjonalności decyzji refundacyjno-cenowych.

Pricing. Taryfikacja. RSS. Szkolenie z podstaw systemu refundacji, wyceny VBP i instrumentów dzielenia ryzyka 

System refundacji musi być racjonalny i przejrzysty. Przedstawione zostaną podstawowe narzędzia podejmowania decyzji refundacyjno-cenowych, wyceny/taryfikacji (VBP, value based pricing) oraz instrumenty dzielenia ryzyka (RSS, risk sharing schemes). Ratio legis w odniesieniu do pryncypiów EBHC (evidence-based health care) i VBHC (value based health care) – JHC (just health care) a potrzeba racjonowania. Rejestry. Refundacja wyrobów medycznych. Rodzaje współpłacenia.

SZKOLENIA ZAAWANSOWANE

Szkolenie zaawansowane z EBM i wyszukiwania informacji medycznych - case studies 

Jest to klasyczne szkolenie zaawansowane z EBM. Szkolenie opiera się głównie na analizie case studies – doniesień naukowych wyszukanych w czasie zajęć lub przygotowanych przez uczestników a priori, zgodnie z ich zainteresowaniami. Tematyka obejmuje najważniejsze działy EBM: terapię, diagnostykę, prognozę i szkodliwość, a także wytyczne i standardy postępowania oraz analizy ekonomiczne i systemowe.

Zaawansowane szkolenie z audytu raportów HTA i analiz farmakoekonomicznych

Szkolenie prowadzone na zanonimizowanych przykładach (case studies) lub dostępnych publicznie raportach HTA i analizach farmakoekonomicznych. W zależności od zainteresowań uczestników case’y dotyczą leków, wyrobów medycznych lub procedur. Szkolenie dotyczy dwóch modułów: terapii i diagnostyki. Uczestnicy, indywidualnie lub w grupach projektują BATNA, ZOPA, taktykę negocjacji, a następnie prowadzą mock negotiations z lek. Krzysztofem Łandą w roli regulatora.

Szkolenie z przeglądów systematycznych i metaanaliz

.

Szkolenie zaawansowane z modelowania w języku angielskim

.

SZKOLENIA TUTORÓW EBM I HTA

EBM

Szkolenie dla tutorów jest kierowane do osób, które samodzielnie chcą wykładać EBM. Szkolenia takie były i są zwykle organizowane dla uniwersytetów medycznych i nauk o zdrowiu oraz pokrewnych. Ich celem jest zwykle szybkie uruchomienie zajęć z zakresu Evidence-Based Medicine po szybkim przeszkoleniu grupy tutorów. Możliwe jest prowadzenie szkoleń dla tutorów we współpracy z uczelnią, instytucją, firmą lub inną organizacją, co wymaga wcześniejszego ustalenia zasad i podpisania stosownej umowy.

HTA

Szkolenie dla tutorów HTA jest kierowane do osób, które samodzielnie chcą uczyć wykorzystania raportów HTA w polityce zdrowotnej i biznesie. Uczestnicy tego szkolenia muszą wcześniej przejść kurs EBM i zaawansowany kurs HTA. Szkolenie kierowane jest głównie do uniwersytetów medycznych i nauk o zdrowiu lub pokrewnych oraz instytucji i firm zajmujących się ochroną zdrowia

Jesteś zainteresowany współpracą?

Zapytaj o naszą ofertę telefonicznie, lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Formularz kontaktowy