O nas

HTA FORMEDIS tworzy zespół multidyscyplinarnych  ekspertów i specjalistów oceny technologii medycznych.

Doświadczony zespół analityków i kierownictwo firmy sprawiają, że HTA FORMEDIS jest godnym zaufania partnerem dla firm z branży farmaceutycznej, wyrobów medycznych oraz szerzej ochrony zdrowia w Polsce i na świecie.

Wykorzystując wysokie kompetencje zawodowe i wieloletnie doświadczenie w branży zdobywane w kraju i za granicą efektywnie wspomagamy naszych Klientów w przygotowaniu i realizacji strategii market access oraz przy podejmowaniu decyzji cenowych.

Jak brzmi nasza maksyma: jesteśmy do usług „dla najbardziej wymagających” i gwarantujemy najwyższy poziom doradztwa nawet w najtrudniejszych sprawach.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Nasz zespół


Dominik business_2Dominik hobby 2

Dominik Dziurda

Prezes Zarządu


Farmaceuta, menadżer oraz ekspert rynku ochrony zdrowia w zakresie farmakoekonomiki, refundacji oraz oceny technologii medycznych (HTA). Wieloletni wykładowca akademicki w ramach studiów podyplomowych “Farmacja przemysłowa” Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swojej dotychczasowej ścieżce zawodowej związany z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) jako Dyrektor Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej oraz Komisją Ekonomiczną Ministra Zdrowia. Zaangażowany w kwestie współpracy międzynarodowej w projektach “Fair and affordable pricing”, EUNetHTA i EURIPID. Przed pracą w strukturach publicznych zdobył szerokie doświadczenie w zakresie HTA/MA, pracując na pozycjach krajowych i europejskich w innowacyjnym przemyśle farmaceutycznym. .

O nasO nas

Paweł Magdziarz

Wiceprezes Zarządu


Ekonomista, Ekspert ds. finansowych. Posiada blisko 10-letnie doświadczenie zawodowe w konsultingu medycznym. Specjalizuje się w ekonomice zdrowia (w swojej karierze zawodowej pełnił m.in. rolę eksperta ds. ekonomii zdrowia Ministerstwa Zdrowia) oraz doradztwie transakcyjnym na rzecz placówek medycznych i inwestorów branżowych. Posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu: HTA, EBM, prowadzenia przeglądów systematycznych, budowania strategii wyszukiwania i wyszukiwania w bazach informacji medycznych i ekonomicznych, metaanaliz, systemów opieki zdrowotnej.


O nasO nas

dr Krzysztof Łanda

Ekspert Oceny Technologii

Medycznych


Lekarz, Ekspert rynku ochrony zdrowia w zakresie farmakoekonomiki, systemu ochrony zdrowia oraz oceny technologii medycznych (HTA). W swojej dotychczasowej karierze pełnił funkcje m.in. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Członka Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Dyrektora Departamentu Gospodarki Lekami. Członek krajowych oraz międzynarodowych stowarzyszeń oraz zespołów HTA. Wykładowca akademicki. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu oceny technologii medycznych, farmakoekonomiki, zarządzania w ochronie zdrowia oraz systemu ochrony zdrowia. Projektuje i nadzoruje wykonanie wszystkich raportów HTA oraz kieruje pracami we wszystkich projektach HTA Formedis. .

person_1_1person_1_2

Mark Parker

Ekspert Oceny Technologii

Zdrowotnych i Ekonomiki

Zdrowia

Profesjonalnie zajmuje się modelowaniem ekonometrycznym od ponad 20-tu lat. Ma bogate doświadczenie w międzynarodowych projektach z zakresu HTA. Opracował ponad 100 modeli, w tym liczne modele Markowa, na rzecz dossier refundacyjnych i ustalania cen (VBP) dla central firm farmaceutycznych i producentów wyrobów medycznych, zarówno w projektach międzynarodowych, jak też na rzecz wniosków krajowych. Opracował też dziesiątki modeli na rzecz instytucji rządowych oraz organizacji pozarządowych w Wielkiej Brytanii oraz w Europie Centralnej i Wschodniej, m.in. w Serbii, w Chorwacji i w Polsce. Od kilkunastu lat jest wykładowcą i prowadzi programy edukacyjne w zakresie modelowania ekonometrycznego i ekonomiki zdrowia m.in. w Wielkiej Brytanii, w Indonezji czy w Czarnogórze.


O nasO nas

Piotr Magdziarz

Ekspert Ochrony Zdrowia


Menedżer ochrony zdrowia. Specjalista w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia z 30-letnim doświadczeniem. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku na kierunku „Zarządzanie w ochronie zdrowia”, Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz Członek Rady Programowej kierunku Zdrowie Publiczne na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Organizator oraz Uczestnik wielu webinariów, spotkań, szkoleń i konferencji związanych z funkcjonowaniem ochrony zdrowia m.in. branżowych mediów, urzędów marszałkowskich, organizacji zrzeszających podmioty lecznicze, podmiotów medycznych i jednostek samorządu terytorialnego.

O nasO nas

dr Paweł Niszczota

Ekspert Ekonomiki Zdrowia


dr n. ekon., wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, ekspert ds. ekonomiki zdrowia z doświadczeniem we współpracy z podmiotami leczniczymi w zakresie analiz sytuacji ekonomicznej oraz kontrolingu finansowego.

Autor licznych publikacji naukowych z zakresu finansów behawioralnych, ekonomii behawioralnej, podejmowania decyzji, ryzyka i niepewności, psychologii i psychologii zdrowia, m.in. w British Journal Of Health Psychology.

Członek Komitetu Redakcyjnego Economics and Business Review oraz Komitetu Redakcyjnego International Business and Economics Working Papers. Współzałożyciel i koordynator Laboratorium HAI (Humans and Artificial Intelligence Laboratory) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.O nasO nas

Paulina Drab

Koordynator Sprzedaży i Promocji


Magister prawa oraz absolwentka studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie w podmiotach leczniczych” Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Do jej zainteresowań zawodowych należy prawo w zakresie ochrony zdrowia oraz ochrona danych osobowych w podmiotach medycznych. Posiada doświadczenie w pracy w kancelariach prawnych oraz placówkach medycznych. W HTA FORMEDIS odpowiedzialna za kontakt z klientem, działania sprzedażowe i marketingowe oraz koordynację prac administracyjnych/p>

joanna_biznesjoanna_hobby

dr Joanna Długosz

Analityk kliniczny


Doktor nauk biologicznych uzyskany na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach oraz magister inżynier biotechnologii uzyskany na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Współautorka 9 artykułów naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach z dziedziny biologii molekularnej, genetyki, cytogenetyki. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów badawczych, tworzenia tekstów naukowych, analizy danych doświadczalnych. Wiedza i umiejętności z zakresu: analiz klinicznych, EBM, przeglądów systematycznych, budowania strategii wyszukiwania i wyszukiwania w bazach informacji medycznych, metaanaliz, HTA, systemów opieki zdrowotnej.


O nasO nas

Beata Stypczyńska

Analityk kliniczny


Magister Zdrowia Publicznego o specjalności zarządzanie w opiece zdrowotnej na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Posiada kilkuletnie doświadczenie z zakresu analizy danych, ich pozyskiwania, przetwarzania i wnioskowania oraz opracowywania raportów specjalistycznych dla interesariuszy rynku ochrony zdrowia. Wiedza i umiejętności z zakresu: analiz klinicznych, EBM, przeglądów systematycznych, budowania strategii wyszukiwania i wyszukiwania w bazach informacji medycznych i ekonomicznych, metaanaliz, HTA, systemów opieki zdrowotnej.

O nasO nas

Nikola Taras

Analityk kliniczny


Magister Zdrowia Publicznego o specjalności kodowanie i klasyfikacja procedur medycznych oraz zarządzania kryzysowego w ratownictwie medycznym na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Posiada doświadczenie z zakresu analizy danych, ich pozyskiwania, przetwarzania i wnioskowania oraz opracowywania raportów specjalistycznych dla interesariuszy rynku ochrony zdrowia. Wiedza i umiejętności z zakresu: analiz klinicznych, EBM, przeglądów systematycznych, budowania strategii wyszukiwania i wyszukiwania w bazach informacji medycznych i ekonomicznych, metaanaliz, HTA, systemów opieki zdrowotnej.


O nasO nas

Marcin Kaczmarek

Analityk ekonomiczno-finansowy


Magister Ekonomii o specjalności inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Analityka Finansowego. Specjalista w zakresie analiz i tworzenia modeli, w tym modeli biznesowych. Wiedza i umiejętności z zakresu: analizy ekonomicznej i finansowej (BIA), modelowania, HTA, EBM, przeglądów systematycznych, budowania strategii wyszukiwania i wyszukiwania w bazach informacji medycznych i ekonomicznych, metaanaliz, systemów opieki zdrowotnej.

O nasO nas

Michał Fraszczyk

Analityk ekonomiczno-finansowy


Absolwent Wydziału Ekonomii oraz Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej (studia magisterskie) a także Wydziału Gospodarki Międzynarodowej (studia licencjackie) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Posiada doświadczenie w pracy na stanowisku specjalisty ds. analiz ekonomicznych. Posiada doświadczenie z zakresu analizy danych, ich pozyskiwania, przetwarzania i wnioskowania. Wiedza i umiejętności z zakresu: analiz ekonomicznych i finansowych (BIA), modelowania, HTA, EBM, przeglądów systematycznych, budowania strategii wyszukiwania i wyszukiwania w bazach informacji medycznych i ekonomicznych, metaanaliz, systemów opieki zdrowotnej .


DSCF1103_wwwDSCF1080_www

Dominika Bruszkiewicz

Analityk kliniczny


Absolwentka Interdyscyplinarnych Studiów Menedżerów Farmacji w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej (studia magisterskie), a także Wydziału Nauk o Zdrowiu (studia licencjackie) na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
W swojej dotychczasowej ścieżce zawodowej związana między innymi z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) w Warszawie, gdzie w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej zdobywała doświadczenie jako analityk HTA.
Swoje zainteresowania zawodowe związane z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej rozwijała również podczas pracy w sektorze prywatnym jako analityk działalności placówek medycznych. W FORMEDIS odpowiedzialna za przygotowywanie analiz klinicznych.

DSCF1035_wwwDSCF1037_www

Łukasz Niewiadomski

Analityk baz danych


Inżynier Biotechnologii o specjalności Bioinformatyka Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Posiada kilkuletnie doświadczenie analizy danych ich pozyskiwaniu, przetwarzaniu i wnioskowaniu oraz przygotowywania specjalistycznych raportów dla rynku ochrony zdrowia. Wiedza i umiejętności z zakresu: analiz klinicznych, EBM, przeglądów systematycznych, budowania strategii wyszukiwania i wyszukiwania w bazach informacji medycznych i ekonomicznych, HTA, systemów opieki zdrowotnej