Pricing – wycena leków i wyrobów medycznych, taryfikacja świadczeń zdrowotnych


HTA FORMEDIS oferuje wykonanie analiz w zakresie wyceny opartej na wartość produktu (VBP). Jest to metoda ustalania ceny przy uwzględnieniu przede wszystkich jego wartości klinicznej i terapeutycznej. Zarówno efekt, jak i koszt nowego leku są porównywane z efektywnością i kosztami dotychczas stosowanych opcji terapeutycznych, czyli komparatorów.

Pricing ma zastosowanie w następujących obszarach:

 Wycena leków oryginalnych, innowacyjnych
 Ustalanie maksymalnej ceny dla istniejących leków oryginalnych w przypadku istnienia terapeutycznie zamiennych grup, kiedy leki generyczne są dostępne w jednej z tych grup
 Ustalanie maksymalnej ceny dla leku oryginalnego, kiedy lek generyczny jest dostępny na rynku

To dobry sposób na znalezienie optymalnej ceny – odpowiedniej dla samego produktu, ale i dla rynku.

Jesteś zainteresowany współpracą?

Zapytaj o naszą ofertę telefonicznie, lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Formularz kontaktowy