Analiza problemu decyzyjnego ("APD", "Scooping")

Analiza problemu decyzyjnego jest pierwszą częścią oceny technologii medycznej, która stanowi wstęp do analizy: klinicznej, ekonomicznej i finansowej. APD gruntownie buduje wiedzę w zakresie jednostki chorobowej i całościowo przedstawia problem zdrowotny, a także określa pozycję ocenianej technologii medycznej w systemie ochrony zdrowia, uwzględniając możliwości finansowania w jego aktualnej strukturze.


APD ma na celu określenie zakresu pełnego raportu HTA poprzez zdefiniowanie populacji docelowej, przedstawienie obecnie stosowanej technologii terapeutycznej oraz zobrazowanie istotnych efektów zdrowotnych jakie może przynieść opcjonalna technologia medyczna, która jest przedmiotem raportu.

Prezentacja wyników APD pozwala klientowi zadecydować o konieczności wykonania pełnego raportu HTA.

Ponadto APD umożliwia ocenę ilości i jakości dostępnych dowodów naukowych, które będą wykorzystane w dalszych częściach realizowanego raportu HTA.

Jesteś zainteresowany współpracą?

Zapytaj o naszą ofertę telefonicznie, lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Formularz kontaktowy