Feasibility Studies (FS) – studium wykonalności


W ramach studium wykonalności uwzględnione zostanie m.in. przedstawienie problemu badawczego w schemacie PICOS, przedstawienie problemu zdrowotnego, kierunki i zakres analizy klinicznej opartej na przeglądzie systematycznym, zakres i metodyka analizy finansowej (BIA, budget impact analysis), wstępna ocena dostępnych doniesień naukowych, wstępna ocena prawdopodobnych wyników analizy ekonomicznej i BIA.

Jesteś zainteresowany współpracą?

Zapytaj o naszą ofertę telefonicznie, lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Formularz kontaktowy