Paweł Magdziarz: Wynik operacyjny szpitali to nie jest dobre kryterium kategoryzacji