Piotr Magdziarz: Jak alokować koszty w rachunku kosztów