Czy zdrowie wciąż jeszcze ma szansę stać się priorytetem państwa i rządu