Autorski Program Formedis dotyczący organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce

Szanowni Państwo,
przedstawiamy do Państwa oceny Autorski Program Formedis dotyczący organizacji systemu
ochrony zdrowia w Polsce.

W szczególny sposób chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące obszary, naszym
zdaniem kluczowe dla szybkiej poprawy sytuacji ochrony zdrowia:
+ finansowanie i źródła finansowania ochrony zdrowia,
+ rola lekarza podstawowej ochrony zdrowia, jako koordynatora w systemie
skoordynowanej opieki zdrowotnej oraz przewodnika pacjenta po „labiryncie”
ochrony zdrowia,
+ leczenie szpitalne – hospitalizacja jest najdroższym elementem systemu i to zarówno
w obszarze kosztów operacyjnych, jak również niezbędnych nakładów inwestycyjnych.
W reorganizacji funkcjonowania szpitali leży klucz do uzdrowienia sytuacji ochrony
zdrowia.
W naszym opracowaniu definiujemy pojęcie “szpitala” oraz proponujemy podział szpitali na:
o “szpitale pierwszego kontaktu”,
o “szpitale regionalne”,
o “szpitale wojewódzkie”,
o oraz “szpitale kliniczne”.
Taki podział znacznie poprawi: sytuację przychodową i kosztową szpitali, sytuację kadrową
(poprzez ograniczenie liczby oddziałów) oraz ograniczy do minimum niezbędne nakłady
inwestycyjne na dostosowanie infrastruktury szpitali do wymagań określonych przepisami
prawa.
Zapraszamy Państwa do konstruktywnego komentowania naszego Programu, zgłaszania
propozycji wniesienia poprawek lub uzupełnienia o Państwa propozycje. Spróbujmy wspólnie
wypracować ekspercki Program organizacji systemu ochrony zdrowia i wyjdźmy z nim do
polityków z propozycją jego przeanalizowania i wdrożenia.
Zespół Formedis

Cały artykuł dostępny tutaj