Audyt Powiatowego Publicznego ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

powiat_wodzisławski

powiat_wodzisławski

Audyt Powiatowego Publicznego ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

Status projektu:
Zakończony

Zakres usług:
  • analiza obszarów możliwej racjonalizacji kosztów
  • analiza wykorzystania potencjału bazy łóżkowej
  • analiza potencjału kadrowego
  • analiza kosztów niewykorzystanego potencjału
  • wydanie opinii na temat planowanych działań naprawczych
Opis

W wyniku umowy zawartej z Powiatem Wodzisławskim Formedis dokonał analizy działalności operacyjnej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śląskim. Prace audytorskie zrealizowano w okresie październik - grudzień 2015 r. Ich końcowym wynikiem było opracowanie programu naprawczego Szpitala.

PPZOZ prowadzi swoją działalność leczniczą w ramach:

  • Szpitala w Rydułtowach gdzie prowadzi 11 oddziałów szpitalnych wraz z zespołem poradni specjalistycznych
  • Szpitala w Wodzisławiu Śląskim gdzie prowadzi dziewięć oddziałów szpitalnych
  • Zespołu Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim (osobna lokalizacja).
  • Jednostka posiada roczny kontrakt z NFZ w wysokości 68 mln zł oraz bazę łóżkową o wielkości 622 łóżek.

zoz.wodzislaw.pl