powiat_trzebnicki

powiat_trzebnicki

Audyt Szpitala św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

Status projektu:
Zakończony

Zakres usług:
  • audyt organizacyjno - zarządczy
  • audyt sytuacji ekonomicznej
  • audyt posiadanego majątku trwałego
  • analiza stanu zatrudnienia
  • analiza lokalnego rynku usług medycznych
  • analiza wskaźników epidemiologicznych i demograficznych
  • opracowanie programu naprawczego i strategii rozwoju
  • studium opłacalności dalszej formy prawnej funkcjonowania
Opis

FORMEDIS na zlecenie Starostwa Powiatowego w Trzebnicy przeprowadził audyt Szpitala św. Jadwigi Śląskiej wraz z opracowaniem strategii rozwoju i wykonaniem studium opłacalności dalszej formy funkcjonowania.

W skład Szpitala św. Jadwigi Śląskiej wchodzi oddział wewnętrzny, oddział rehabilitacji, oddział urazowo - ortopedyczny, oddział chirurgii ogólnej, oddział noworodków i wcześniaków, oddział anestezjologii i intensywnej terapii, zakład diagnostyki laboratoryjnej.

Kontrakt Szpitala z NFZ na 2012 r. wynosi ponad 27 mln zł, w tym 23 mln zł na leczenie szpitalne i 4 mln na rehabilitację leczniczą.

http://www.szpital-trzebnica.pl/

http://www.powiat.trzebnica.pl/